Search Results for Industrial safety -- Programmed instruction SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dIndustrial$002bsafety$002b--$002bProgrammed$002binstruction$0026ps$003d300? 2020-11-27T21:15:24Z Keberkesanan perkhidmatan kaunter berasaskan teknologi maklumat ke atas kepuasan pelanggan : kajian di kedai Telekom, Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16926 2020-11-27T21:15:24Z 2020-11-27T21:15:24Z by&#160;Kavitha Muniandy<br/>Author&#160;Kavitha Muniandy<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10528<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan Teknologi) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Kajian keberkesanan program latihan keselamatan di dalam meningkatkan tahap keselamatan pekerja di Syarikat Malaysian Sheet Glass Berhad ent://SD_ILS/0/SD_ILS:133617 2020-11-27T21:15:24Z 2020-11-27T21:15:24Z by&#160;Mohd. Haimee Mohtar<br/>Author&#160;Mohd. Haimee Mohtar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;T55 M632 1999 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan Teknologi) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Safety, calibration, and testing procedures : examining the general techniques of maintaining process instruments ent://SD_ILS/0/SD_ILS:283393 2020-11-27T21:15:24Z 2020-11-27T21:15:24Z by&#160;TPC Training Systems<br/>Author&#160;TPC Training Systems<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TS191.S34 1979 rf<br/>Publisher&#160;Technical Pub.,<br/>Publication Date&#160;1979<br/> Plant safety : understanding safety standards approved by OSHA : trainee's guide ent://SD_ILS/0/SD_ILS:182882 2020-11-27T21:15:24Z 2020-11-27T21:15:24Z Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;T55 P53 1974 rf<br/>Publisher&#160;Technical Publishing,<br/>Publication Date&#160;1974<br/>