Search Results for Instructional design - Narrowed by: Mohd. Rushidi Othman SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dInstructional$002bdesign$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Mohd.$002bRushidi$002bOthman$002509Mohd.$002bRushidi$002bOthman$0026ps$003d300? 2020-08-14T22:31:56Z Membina laman web bertajuk &quot;Perhubungan&quot; untuk pelajar Tingkatan 4 dan 5 Kejuruteraan Elektrik bagi matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:311377 2020-08-14T22:31:56Z 2020-08-14T22:31:56Z by&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Author&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK5105.885 M78 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Membina laman web bertajuk &quot;Perhubungan&quot; untuk pelajar Tingkatan 4 dan 5 Kejuruteraan Elektrik bagi matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16245 2020-08-14T22:31:56Z 2020-08-14T22:31:56Z by&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Author&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11446<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/>