Search Results for Instructional design - Narrowed by: World Wide Web SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dInstructional$002bdesign$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509World$002bWide$002bWeb$002509World$002bWide$002bWeb$0026ps$003d300? 2020-08-05T07:02:01Z Membina laman web bertajuk &quot;Perhubungan&quot; untuk pelajar Tingkatan 4 dan 5 Kejuruteraan Elektrik bagi matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:311377 2020-08-05T07:02:01Z 2020-08-05T07:02:01Z by&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Author&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK5105.885 M78 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Sistem bimbingan saudara baru UTM secara atas talian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21293 2020-08-05T07:02:01Z 2020-08-05T07:02:01Z by&#160;Azizah Ab. Rashid<br/>Author&#160;Azizah Ab. Rashid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11990<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Enjin pembelajaran subjek antaramuka pengguna grafik : kekotak dialog ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20480 2020-08-05T07:02:01Z 2020-08-05T07:02:01Z by&#160;Kalaiselvi Rengasamy<br/>Author&#160;Kalaiselvi Rengasamy<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11957<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Membina laman web bertajuk &quot;Perhubungan&quot; untuk pelajar Tingkatan 4 dan 5 Kejuruteraan Elektrik bagi matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16245 2020-08-05T07:02:01Z 2020-08-05T07:02:01Z by&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Author&#160;Mohd. Rushidi Othman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11446<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Sistem penasihatan pemilihan kursus melalui internet ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16729 2020-08-05T07:02:01Z 2020-08-05T07:02:01Z by&#160;Lai, Mageret Yin Peng<br/>Author&#160;Lai, Mageret Yin Peng<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11204<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Sistem maklumat biro tatanegara berkonsepkan gis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16763 2020-08-05T07:02:01Z 2020-08-05T07:02:01Z by&#160;Hairunisa Giman<br/>Author&#160;Hairunisa Giman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10611<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Sistem bantuan troubleshooting perkakasan dan perisian KPPSB ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13883 2020-08-05T07:02:01Z 2020-08-05T07:02:01Z by&#160;Halimahtun Sa'adiah Harun<br/>Author&#160;Halimahtun Sa'adiah Harun,&#160;Madradzi Muhamad,&#160;Mohd. Nizar Mohtar,&#160;Mohammad Yusuf Osman @ Othman,&#160;Muhamad Abdul Hay Sulaiman @ Mohd. Yunus<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10633<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/>