Search Results for Izatulsalwana Sapari SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dIzatulsalwana$002bSapari$0026ps$003d300? 2020-09-18T08:45:51Z Simulasi jejambat di Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:384224 2020-09-18T08:45:51Z 2020-09-18T08:45:51Z by&#160;Mohd. Anuar Ali<br/>Author&#160;Mohd. Anuar Ali,&#160;Izatulsalwana Sapari,&#160;Norhafizah Muhamad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TG425 M63 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Simulasi jejambat di Kuala Lumpur; Persampelan satu produk dengan menggunakan lengan robot dan talisawat penghantar; Sistem maklumat penyelenggaraan bangunan; Pergerakan lengan robot bagi menghasilkan tulisan huruf-huruf abjad; Antaramuka pengguna bagi kawalan lengan robot secara interaktif ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21326 2020-09-18T08:45:51Z 2020-09-18T08:45:51Z by&#160;Mohd. Anuar Ali<br/>Author&#160;Mohd. Anuar Ali,&#160;Izatulsalwana Sapari,&#160;Norhafizah Muhamad,&#160;Mohd. Saiful Abd. Wahab,&#160;Noordin Khalid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8795 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/>