Search Results for Land tenure (Islamic law) SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026ps$003d300? 2020-08-04T23:58:41Z Principles of Malaysian land law ent://SD_ILS/0/SD_ILS:393011 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Ainul Jaria Maidin.<br/>Author&#160;Ainul Jaria Maidin.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;KPG658 P75 2008<br/>Publisher&#160;Lexis Nexis,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789679629200<br/> Pembangunan antaramuka pengguna dan sistem pemetaan bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menggunakan perisian Visual Basic 6 dan perisian Arc View version 3.1 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:9479 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Fairy Dasun<br/>Author&#160;Fairy Dasun<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13638<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Geoinformatik) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Aplikasi sistem maklumat faraid di Unit Pembahagian Pusaka JKPTGWPKL : kajian kes : di Unit Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:477456 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Zalehawati Mat Dahan<br/>Author&#160;Zalehawati Mat Dahan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 Z34 2006<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Janab's key to practical conveyancing, land law and Islamic banking ent://SD_ILS/0/SD_ILS:230922 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Hamid Sultan Abu Backer<br/>Author&#160;Hamid Sultan Abu Backer,&#160;Amirudeen Hamid Sultan,&#160;Anwardeen Hamid Sultan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;KPG713 H35 2003<br/>Publisher&#160;Janab (M) Sdn. Bhd.,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>ISBN&#160;9789839880052<br/> Strategi pembangunan tanah adat Melaka kes kajian : Kampung Morten, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298768 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Lim, Zh Biao<br/>Author&#160;Lim, Zh Biao<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 L55 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Konsep pemilikan tanah di bawah undang - undang tanah islam dan torrens : satu perspektif perbandingan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298750 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Maryatul Kiptiah Hamzah<br/>Author&#160;Maryatul Kiptiah Hamzah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;K736 M27 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Pemakaian konsep &quot;Ihya Al-Mawat&quot; sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tanah terbiar : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:311876 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Author&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251.M3 A92 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Kekurangan penawaran perumahan kos rendah kes kajian : daerah Kuantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8252 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Ghafar Abdol<br/>Author&#160;Ghafar Abdol<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12362<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper(Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Tanam semula komersil : satu langkah penyelesaian kepada masalah sektor pekebun kecil : kes kajian : TSK JHEOA (Asli) Sayong Pinang, Kota Tinggi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20575 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Ainur Zaireen Zainudin<br/>Author&#160;Ainur Zaireen Zainudin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11859<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Pemakaian konsep &quot;Ihya Al-Mawat&quot; sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tanah terbiar satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20954 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Author&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12025<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Keperluan kawasan rekreasi bagi Bandaraya Johor bahru Kajian kes : Taman Rekreasi Awam Hutan Bandar, Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20992 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Husaidi Mahali<br/>Author&#160;Husaidi Mahali<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11868<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Islamic perspectives of planning, environment, land and buildings laws and procedures in Malaysia, 16th Oct. 2000, IIUM, Selangor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:138673 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Kulliyyah of Architecture and Environmental Design Intellectual Seminar (2000 : IIUM, Selangor)<br/>Author&#160;Kulliyyah of Architecture and Environmental Design Intellectual Seminar (2000 : IIUM, Selangor),&#160;International Islamic University Malaysia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;NA21 K37 2000<br/>Publisher&#160;International Islamic University Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/> Keberkesanan piawaian perancangan bagi elemen kemudahan di dalam pembangunan harta tanah kediaman di MBJB : kajian kes : Bandar Baru Uda ... [et al.) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7792 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Abd. Halim Hamzah<br/>Author&#160;Abd. Halim Hamzah,&#160;Chang, Teck Seng,&#160;Che Azmi Hassan,&#160;Fara Zeelia Ibrahim,&#160;Ishak Hamzah<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9092 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> The implementation of environmental management system in design offices for construction industry in the United Kingdom ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7973 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Aminatuzuhariah Megat Abdullah<br/>Author&#160;Aminatuzuhariah Megat Abdullah,&#160;Durrishah Idrus,&#160;Dzulkefly Ahmad,&#160;Hasnah Mohamad, 1961-,&#160;Ruzaini Abdullah Arshah<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8998 ra<br/>Publisher&#160;University of Glamorgan,<br/>Publication Date&#160;1998&#160;1997&#160;1996<br/>Thesis (Master of Science (Construction Management)) - University of Glamorgan Wales, 1996<br/> Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:443948 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Mohd. Daud Abd. Rashid<br/>Author&#160;Mohd. Daud Abd. Rashid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 M42 1996 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Pendudukan tanah kerajaan : prosedur mendapatkan pemilikan; Pusingan pergerakan nilai harta tanah : kes kajian : rumah teres satu dan dua tingkat di Taman Pelangi, Johor Bahru; Kajian kemudahan sukan dan rekreasi : kes kajian : Taman-taman Perumahan, Daerah Johor Bahru; Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan; Analisis penentuan model kadar diskaun dalam penilaian pelaburan harta tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21651 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Abdul Ghani Kamis<br/>Author&#160;Abdul Ghani Kamis,&#160;Kamisan Mat,&#160;Lim, Thye Kok,&#160;Mohd. Daud Abd. Rashid,&#160;Noor Din Mohd. Top<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8799 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di Negeri Melaka; Pembangunan sistem maklumat tanah Pulau Langkawi; Satu tinjauan dalam penentuan waktu solat asar secara ukur bayang berbanding hitungan; Pembahagian zon waktu solat negeri-negeri di Malaysia : satu kajian; Kesan perubahan sistem politik Kelantan keatas skim pembangunan tanah di Kelantan; Teknik perbezaan model rupabumi berdigit untuk mengesan pergerakan tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21611 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Abdul Halem Berahim<br/>Author&#160;Abdul Halem Berahim,&#160;Ahmad Nadzari Yahaya,&#160;Mahadi Mohamed Nor,&#160;Mahktar Ismail,&#160;Mat Daud Deraman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8741 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek(Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Undang-undang tanah Islam : pendekatan perbandingan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:351854 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Ridzuan Awang<br/>Author&#160;Ridzuan Awang<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 R52 1994<br/>Publisher&#160;Dewan Bahasa dan Pustaka,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>ISBN&#160;9789836241740<br/> Perbandingan diantara undang-undang tanah Islam dan sivil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:282043 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Amat Nor Wahid<br/>Author&#160;Amat Nor Wahid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 A525 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1993.<br/> Tanah dan pertanian orang Melayu di Negeri Sembilan 1900-1940 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:453108 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Durrishah Idrus, author<br/>Author&#160;Durrishah Idrus, author,&#160;Universiti Malaya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 D97 1993 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Malaya,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Thesis (Sarjana Sastera (Sejarah)) - Universiti Malaya, 1993<br/> Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil; Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya; Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian; Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garisdasar alat pengukur jarak eleltronik (EDM) Jabatan Ukur dan pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai; Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara; Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik; Analisa penggunaan perisian PC arc/info (GIS) dalam kerja-kerja rekabentuk peta; Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan; Applikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian; Mengkomputerasasikan data-data &quot;buku panduan pembangunan daerah&quot; dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13574 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Amat Nor Wahid<br/>Author&#160;Amat Nor Wahid,&#160;Cheng, Beng Cheang,&#160;Cheah, Yeow Hong,&#160;Choong, Weng Chiew,&#160;Hishamuddin Mohamed Amin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7969 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Peranan jurukur tanah dalam menyelesaikan masalah harta pusaka (tanah) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:232032 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Taib Belal<br/>Author&#160;Taib Belal<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1265.M3 T35 1990 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1990<br/>Kertas Tajuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1990<br/> Peranan jurukur tanah dalam menyelesaikan masalah harta pusaka (tanah) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12555 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Taib Belal<br/>Author&#160;Taib Belal<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 6869 ra<br/>Publication Date&#160;1990<br/>Kertas Tajuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1990<br/> Perbandingan pelupusan tanah menurut Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 dan Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:198501 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Rosli Katiman<br/>Author&#160;Rosli Katiman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 R36 1989 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1989<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda dan Penilaian)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1989<br/> Perbandingan pelupusan tanah menurut Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 dan Islam; Club as an investment opportunity; Kajian ke atas skim pinjaman perumahan kerajaan persekutuan dan alternatif terpilih sebagai sumber pembiayaan perumahan; Pengurusan harta tanah menurut pendekatan Islam : kajian perlaksanaannya di Baitulmal Wilayah Persekutuan; Statistical aid in investment method of valuation; Estate agency practice : Johor Bahru; Pelelongan harta tanah melalui perintah pihak berkuasa dan amalan pelelong yang berkaitan di Johor Bahru : ditinjau dari aspek kelemahannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17466 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Rosli Katiman<br/>Author&#160;Rosli Katiman,&#160;Teo, Chai Kiat,&#160;Abdul Khalid Abdul Rahman,&#160;Che Had Dhali,&#160;S. S. Gunasekaran Subramaniam<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 5165-5171 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1989<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda dan Penilaian)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1989<br/> Basic surveying computations using electronic spreadsheet; Kajian tentang keperluan menerbitkan almanak hijrah; A program for M and C corrections; Pengurusan maklumat hakmilik tanah dengan menggunakan komputer mikro : kes kajian Taman Sri Skudai; Kaitan dan aspek perkembangan bidang ekonomi tanah dalam disiplin ukur tanah; Pembangunan hartanah kediaman di kawasan Tampoi : potensi masa kini dan prospek akan datang; Penyediaan ruang letak kereta berbanding membayar caj pembangunan : satu tinjauan; Satu kajian perbandingan kebaikan di antara Akta Kontrak 1950 (Pindaan 1974) dan undang-undang Kontrak Islam berdasarkan konsep balasan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15259 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Saravanan Muruthaiah<br/>Author&#160;Saravanan Muruthaiah,&#160;Shalah Huddin Che Husin,&#160;Tan, Kwong Peng,&#160;Wong, Tiong Seng,&#160;Zaulkafli Mohamed<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3662-3669 ra<br/>Publisher&#160;UTM;<br/>Publication Date&#160;1988<br/>Kertas tajuk khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/> Sistem pentadbiran tanah secara Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:197538 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Wan Ngah Mat<br/>Author&#160;Wan Ngah Mat<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 N43 1986 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/> Kajian mengenai kerja-kerja ukur di Jabatan Parit dan Talirair; Drafting of sample specifications and tender for photogrammetric projects in Malaysia; Proses permohonan, pendaftaran dan pengeluaran hakmilik strata; Sistem pentadbiran tanah secara Islam; Contour interpolation in DTM (digital terrain model); Pasang surut bumi : kesannya pada pengukuran jitu; Peta statistik : penekanan kearah pemilihan data yang sesuai bagi penghasilan peta yang berkesan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15112 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Rozalan Adam<br/>Author&#160;Rozalan Adam,&#160;Seow, Chin Leng,&#160;Suhaimi Ali,&#160;Wan Ngah Mat,&#160;Wong, Yew Soon<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2294-2300 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/> Sistem pemilikan tanah dalam Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:329794 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Mohd. Yusuff Omar<br/>Author&#160;Mohd. Yusuff Omar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 M98 1983 raf<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Tesis (Sarjan Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/> Pengurusan bangunan-bangunan kerajaan Persekutuan (satu kes kajian di Perak Utara); The growth of Batu Pahat a special reference to the development of landed property; Estate duty in West Malaysia; Pembangunan sebuah bandar baru, kes kajian : bandar baru Shah Alam; Tanah adat di Negeri Sembilan dan masaalah pembangunannya : satu kajian di Rembau; Tinjauan : Pulau Langkawi sebagai pusat industri pelancungan; Analysis of housing situation in Melaka Tengah; Memorandum ke arah satu penyelesaian masalah perumahan yang menyeluruh ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14859 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Azizah Zawree<br/>Author&#160;Azizah Zawree,&#160;Tan, Hwee Chu,&#160;Fahariah Abdul Wahab,&#160;Khatijah Razali,&#160;Azizob Baba<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4516-4523 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1982&#160;1981&#160;1980&#160;1979&#160;1978<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982-1982<br/> Satu kajian mengenai pengurusan perhutanan dalam hubungannya kearah perkembangan industri kayu-kayan di Semenanjung Malaysia; Premis-premis dibawah akta kawalan sewa di bandar Melaka; Perumahan harga murah di Wilayah Persekutuan; Sistem pemilikan tanah dalam Islam; Compulsory land acquisition and compensation; Baitul-Mal sebagai sebuah institusi harta : kajian Baitul Mal Wilayah Persekutuan; Perumahan di Semenanjung Malaysia : perspektif mengenai dasar dan perlaksanaannya; Strategi pembangunan Kampung Baru Damansara ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16469 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Ahmad Ariffian Bujang<br/>Author&#160;Ahmad Ariffian Bujang,&#160;Sabiyar Marto,&#160;Faizah Hasan,&#160;Mohd. Yusuff Omar,&#160;Gan, Tuan Boon<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4216-4223 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1982<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982<br/> Tanah adat diNegeri Sembilan dan masaalah pembangunannya : satu kajian di Rembau ent://SD_ILS/0/SD_ILS:329487 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Azizob Baba<br/>Author&#160;Azizob Baba<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 A93 1980 raf<br/>Publication Date&#160;1980<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) -Universiti Teknologi Malaysia, 1980<br/> Fiscal system of Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:321635 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Qureshi, Anwar Iqbal<br/>Author&#160;Qureshi, Anwar Iqbal<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;BP144.Q74 1978<br/>Publisher&#160;Institute of Islamic Culture,<br/>Publication Date&#160;1978<br/> Prinsip-prinsip hukum kewarisan adat Perpateh dan hukum Islam : satu kajian perbandingan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:554116 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Zakaria Sam<br/>Author&#160;Zakaria Sam<br/>Format:&#160;Continuing Resources<br/>Call Number&#160;MFS 046<br/>Publication Date&#160;1975<br/> Adat laws of modern Malaya : land tenure, traditional government and religion ent://SD_ILS/0/SD_ILS:210134 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Hooker, M. B.<br/>Author&#160;Hooker, M. B.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;DS594 H6 1972<br/>Publisher&#160;Oxford University Press,<br/>Publication Date&#160;1972<br/> Konsep undang-undang tanah Islam pendekatan perbandingan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:445104 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Mohd. Ridzuan Awang<br/>Author&#160;Mohd. Ridzuan Awang<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;K3514 M65 1987<br/> Penilaian tanah-tanah simpanan Melayu di Kedah khususnya pembangunan tanah simpanan Melayu di Kota Setar; Nilai-nilai tanah perindustrian; Masjid Ikhsaniah Iskandariah Kg. Kuala Dal, Padang Renggas, Perak; The need for modern construction methods; Ekonomi getah dan penilaiannya; Rancangan rumah murah untuk penempatan semula setinggan; Pembiayaan kewangan dalam pemajuan bangunan panca-tingkat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15033 2020-08-04T23:58:41Z 2020-08-04T23:58:41Z by&#160;Mohd. Fikri Abdullah<br/>Author&#160;Mohd. Fikri Abdullah,&#160;Hendon Mohammad Sharif,&#160;Amat Amir Sibon,&#160;Omar Munir,&#160;Norhaya Kamarudin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 1806-1812 ra<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983&#160;Tesis (Diploma Senibena) - Universiti Teknologi Malaysia, 1979<br/>