Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Closed Access Thesis SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ACLS_THESIS$002509Closed$002bAccess$002bThesis$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-10-20T12:43:35Z Aplikasi sistem maklumat faraid di Unit Pembahagian Pusaka JKPTGWPKL : kajian kes : di Unit Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:477456 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Zalehawati Mat Dahan<br/>Author&#160;Zalehawati Mat Dahan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 Z34 2006<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Konsep pemilikan tanah di bawah undang - undang tanah islam dan torrens : satu perspektif perbandingan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298750 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Maryatul Kiptiah Hamzah<br/>Author&#160;Maryatul Kiptiah Hamzah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;K736 M27 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Strategi pembangunan tanah adat Melaka kes kajian : Kampung Morten, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298768 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Lim, Zh Biao<br/>Author&#160;Lim, Zh Biao<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 L55 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Pemakaian konsep &quot;Ihya Al-Mawat&quot; sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tanah terbiar : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:311876 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Author&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251.M3 A92 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:443948 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Mohd. Daud Abd. Rashid<br/>Author&#160;Mohd. Daud Abd. Rashid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 M42 1996 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Perbandingan diantara undang-undang tanah Islam dan sivil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:282043 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Amat Nor Wahid<br/>Author&#160;Amat Nor Wahid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 A525 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1993.<br/> Tanah dan pertanian orang Melayu di Negeri Sembilan 1900-1940 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:453108 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Durrishah Idrus, author<br/>Author&#160;Durrishah Idrus, author,&#160;Universiti Malaya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 D97 1993 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Malaya,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Thesis (Sarjana Sastera (Sejarah)) - Universiti Malaya, 1993<br/> Peranan jurukur tanah dalam menyelesaikan masalah harta pusaka (tanah) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:232032 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Taib Belal<br/>Author&#160;Taib Belal<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1265.M3 T35 1990 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1990<br/>Kertas Tajuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1990<br/> Perbandingan pelupusan tanah menurut Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 dan Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:198501 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Rosli Katiman<br/>Author&#160;Rosli Katiman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 R36 1989 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1989<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda dan Penilaian)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1989<br/> Sistem pentadbiran tanah secara Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:197538 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Wan Ngah Mat<br/>Author&#160;Wan Ngah Mat<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 N43 1986 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/> Sistem pemilikan tanah dalam Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:329794 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Mohd. Yusuff Omar<br/>Author&#160;Mohd. Yusuff Omar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251 M98 1983 raf<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Tesis (Sarjan Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/> Tanah adat diNegeri Sembilan dan masaalah pembangunannya : satu kajian di Rembau ent://SD_ILS/0/SD_ILS:329487 2020-10-20T12:43:35Z 2020-10-20T12:43:35Z by&#160;Azizob Baba<br/>Author&#160;Azizob Baba<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 A93 1980 raf<br/>Publication Date&#160;1980<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) -Universiti Teknologi Malaysia, 1980<br/>