Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Closed Access Thesis - Land tenure -- Law and legislation -- Malaysia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ACLS_THESIS$002509Closed$002bAccess$002bThesis$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Land$002btenure$002b--$002bLaw$002band$002blegislation$002b--$002bMalaysia$002509Land$002btenure$002b--$002bLaw$002band$002blegislation$002b--$002bMalaysia$0026ps$003d300? 2020-10-28T18:53:57Z Konsep pemilikan tanah di bawah undang - undang tanah islam dan torrens : satu perspektif perbandingan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298750 2020-10-28T18:53:57Z 2020-10-28T18:53:57Z by&#160;Maryatul Kiptiah Hamzah<br/>Author&#160;Maryatul Kiptiah Hamzah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;K736 M27 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Pemakaian konsep &quot;Ihya Al-Mawat&quot; sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tanah terbiar : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:311876 2020-10-28T18:53:57Z 2020-10-28T18:53:57Z by&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Author&#160;Abdul Wahab Ali<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1251.M3 A92 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/>