Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Land titles -- Law and legislation -- Malaysia - Amat Nor Wahid SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Land$002btitles$002b--$002bLaw$002band$002blegislation$002b--$002bMalaysia$002509Land$002btitles$002b--$002bLaw$002band$002blegislation$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Amat$002bNor$002bWahid$002509Amat$002bNor$002bWahid$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-12-04T09:39:01Z Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil; Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya; Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian; Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garisdasar alat pengukur jarak eleltronik (EDM) Jabatan Ukur dan pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai; Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara; Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik; Analisa penggunaan perisian PC arc/info (GIS) dalam kerja-kerja rekabentuk peta; Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan; Applikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian; Mengkomputerasasikan data-data &quot;buku panduan pembangunan daerah&quot; dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13574 2020-12-04T09:39:01Z 2020-12-04T09:39:01Z by&#160;Amat Nor Wahid<br/>Author&#160;Amat Nor Wahid,&#160;Cheng, Beng Cheang,&#160;Cheah, Yeow Hong,&#160;Choong, Weng Chiew,&#160;Hishamuddin Mohamed Amin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7969 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Perbandingan diantara undang-undang tanah Islam dan sivil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:282043 2020-12-04T09:39:01Z 2020-12-04T09:39:01Z by&#160;Amat Nor Wahid<br/>Author&#160;Amat Nor Wahid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1167.M3 A525 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1993.<br/>