Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Real estate development -- Malaysia -- Kelantan SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Real$002bestate$002bdevelopment$002b--$002bMalaysia$002b--$002bKelantan$002509Real$002bestate$002bdevelopment$002b--$002bMalaysia$002b--$002bKelantan$0026ps$003d300? 2020-09-22T21:47:05Z Kekurangan penawaran perumahan kos rendah kes kajian : daerah Kuantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8252 2020-09-22T21:47:05Z 2020-09-22T21:47:05Z by&#160;Ghafar Abdol<br/>Author&#160;Ghafar Abdol<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12362<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper(Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di Negeri Melaka; Pembangunan sistem maklumat tanah Pulau Langkawi; Satu tinjauan dalam penentuan waktu solat asar secara ukur bayang berbanding hitungan; Pembahagian zon waktu solat negeri-negeri di Malaysia : satu kajian; Kesan perubahan sistem politik Kelantan keatas skim pembangunan tanah di Kelantan; Teknik perbezaan model rupabumi berdigit untuk mengesan pergerakan tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21611 2020-09-22T21:47:05Z 2020-09-22T21:47:05Z by&#160;Abdul Halem Berahim<br/>Author&#160;Abdul Halem Berahim,&#160;Ahmad Nadzari Yahaya,&#160;Mahadi Mohamed Nor,&#160;Mahktar Ismail,&#160;Mat Daud Deraman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8741 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek(Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/>