Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Real estate investment -- Malaysia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Real$002bestate$002binvestment$002b--$002bMalaysia$002509Real$002bestate$002binvestment$002b--$002bMalaysia$0026ps$003d300? 2020-09-27T10:13:49Z Pendudukan tanah kerajaan : prosedur mendapatkan pemilikan; Pusingan pergerakan nilai harta tanah : kes kajian : rumah teres satu dan dua tingkat di Taman Pelangi, Johor Bahru; Kajian kemudahan sukan dan rekreasi : kes kajian : Taman-taman Perumahan, Daerah Johor Bahru; Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan; Analisis penentuan model kadar diskaun dalam penilaian pelaburan harta tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21651 2020-09-27T10:13:49Z 2020-09-27T10:13:49Z by&#160;Abdul Ghani Kamis<br/>Author&#160;Abdul Ghani Kamis,&#160;Kamisan Mat,&#160;Lim, Thye Kok,&#160;Mohd. Daud Abd. Rashid,&#160;Noor Din Mohd. Top<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8799 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Perbandingan pelupusan tanah menurut Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 dan Islam; Club as an investment opportunity; Kajian ke atas skim pinjaman perumahan kerajaan persekutuan dan alternatif terpilih sebagai sumber pembiayaan perumahan; Pengurusan harta tanah menurut pendekatan Islam : kajian perlaksanaannya di Baitulmal Wilayah Persekutuan; Statistical aid in investment method of valuation; Estate agency practice : Johor Bahru; Pelelongan harta tanah melalui perintah pihak berkuasa dan amalan pelelong yang berkaitan di Johor Bahru : ditinjau dari aspek kelemahannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17466 2020-09-27T10:13:49Z 2020-09-27T10:13:49Z by&#160;Rosli Katiman<br/>Author&#160;Rosli Katiman,&#160;Teo, Chai Kiat,&#160;Abdul Khalid Abdul Rahman,&#160;Che Had Dhali,&#160;S. S. Gunasekaran Subramaniam<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 5165-5171 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1989<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda dan Penilaian)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1989<br/>