Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Real property -- Valuation -- Malaysia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Real$002bproperty$002b--$002bValuation$002b--$002bMalaysia$002509Real$002bproperty$002b--$002bValuation$002b--$002bMalaysia$0026ps$003d300? 2020-09-29T07:46:34Z Pendudukan tanah kerajaan : prosedur mendapatkan pemilikan; Pusingan pergerakan nilai harta tanah : kes kajian : rumah teres satu dan dua tingkat di Taman Pelangi, Johor Bahru; Kajian kemudahan sukan dan rekreasi : kes kajian : Taman-taman Perumahan, Daerah Johor Bahru; Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan; Analisis penentuan model kadar diskaun dalam penilaian pelaburan harta tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21651 2020-09-29T07:46:34Z 2020-09-29T07:46:34Z by&#160;Abdul Ghani Kamis<br/>Author&#160;Abdul Ghani Kamis,&#160;Kamisan Mat,&#160;Lim, Thye Kok,&#160;Mohd. Daud Abd. Rashid,&#160;Noor Din Mohd. Top<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8799 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Penilaian tanah-tanah simpanan Melayu di Kedah khususnya pembangunan tanah simpanan Melayu di Kota Setar; Nilai-nilai tanah perindustrian; Masjid Ikhsaniah Iskandariah Kg. Kuala Dal, Padang Renggas, Perak; The need for modern construction methods; Ekonomi getah dan penilaiannya; Rancangan rumah murah untuk penempatan semula setinggan; Pembiayaan kewangan dalam pemajuan bangunan panca-tingkat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15033 2020-09-29T07:46:34Z 2020-09-29T07:46:34Z by&#160;Mohd. Fikri Abdullah<br/>Author&#160;Mohd. Fikri Abdullah,&#160;Hendon Mohammad Sharif,&#160;Amat Amir Sibon,&#160;Omar Munir,&#160;Norhaya Kamarudin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 1806-1812 ra<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983&#160;Tesis (Diploma Senibena) - Universiti Teknologi Malaysia, 1979<br/>