Search Results for Life skills -- Malaysia -- Curricula - Narrowed by: Interdisciplinary approach in education -- Curricula SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLife$002bskills$002b--$002bMalaysia$002b--$002bCurricula$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Interdisciplinary$002bapproach$002bin$002beducation$002b--$002bCurricula$002509Interdisciplinary$002bapproach$002bin$002beducation$002b--$002bCurricula$0026ps$003d300? 2020-09-24T11:43:57Z Kajian rekabentuk mesin penggebu aiskrim; Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan; Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah menengah daerah Johor Bahru; Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik; Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611285 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Abd. Rashid Md. Yusof<br/>Author&#160;Abd. Rashid Md. Yusof,&#160;Mohamed Ali Abd. Karim,&#160;Sehrom Yasin,&#160;Tan, Kim Tong,&#160;Yusli Yunus<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8581 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Pelaksanaan kemahiran hidup sekolah rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan; Kajian tentang persepsi guru-guru terhadap fungsi personaliti dan kelayakan kaunselor sekolah di daerah Kota Setar, Kedah Darulaman; Satu tinjauan mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru-guru vokasional di sekolah menengah vokasional kursus kejuruteraan ketukangan di kawasan Negeri Sembilan Darul Khusus; Teknik belajar mata pelajaran matematik di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah Simpang Empat, Alor Gajah, Melaka; Taraf sosioekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan di sekolah-sekolah menengah daerah Jelebu, Negeri Sembilan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610897 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Abd. Halim Said<br/>Author&#160;Abd. Halim Said,&#160;Abdullah Arsad,&#160;Abu Ajip,&#160;Abusin Hamzah,&#160;Azmi Basir<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8562 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Satu tinjauan keatas permasalahan pelaksanaan kemahiran manipulatif di dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di Sekolah-Sekolah Menengah di Bandar Segamat, Johor Darul Takzim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379625 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Muhamad Razi Yakub<br/>Author&#160;Muhamad Razi Yakub<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 M72 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379692 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Yusli Yunus<br/>Author&#160;Yusli Yunus<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 Y87 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas laporan (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Pelaksanaan kemahiran hidup Sekolah Rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379544 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Abd. Halim Said<br/>Author&#160;Abd. Halim Said<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 A32 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Rekabentuk sistem pemakanan ikan berjadual; Projek rekabentuk mesin belitan tikar bahan komposit; Satu tinjauan ke atas permasalahan pelaksanaan kemahiran manipulatif di dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah di bandar Segamat, Johor Darul Takzim; Pengetahuan mengenai pendidikan vokasional di kalangan ibubapa di daerah Taiping - satu tinjauan; Satu kajian mengenai darjah keyakinan pelajar-pelajar islam lepasan tingkatan empat terhadap rukun iman di sekolah menengah vokasional ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21243 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Mohd. Saupi Mamat<br/>Author&#160;Mohd. Saupi Mamat,&#160;Mohd. Tarmizi Salleh,&#160;Muhamad Razi Yakub,&#160;Mustaffa Kamal Basha Ahmad,&#160;Nik Jaffar Nik Mat<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8559 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:267699 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Lim, Hong Swan<br/>Author&#160;Lim, Hong Swan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 L55 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejurteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:267914 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Mohd. Afli Abdullah<br/>Author&#160;Mohd. Afli Abdullah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 M33 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Keberkesanan pengajaran aliran kemahiran kursus elektronik di sekolah menengah vokasional kawasan zon tengah : satu tinjauan; Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kurusus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim; Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menegah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; Satu tinjauan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara; Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang; Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan; Kepuasan kerja di kalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri Perlis; Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor; Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasioanal (Zon Tengah); Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di swsekolah menengah vokasional kawasan utara ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14413 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Ariffin Naim<br/>Author&#160;Ariffin Naim,&#160;Bahanin Ibrahim,&#160;Fauzi Mat Daud,&#160;H Muhamad Salleh Mandak @ Abdul Hamid,&#160;Lim, Hong Swan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8000 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menengah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:267870 2020-09-24T11:43:57Z 2020-09-24T11:43:57Z by&#160;Fauzi Mat Daud<br/>Author&#160;Fauzi Mat Daud<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 F38 1993 raf<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>