Search Results for Life skills -- Malaysia -- Curricula - Narrowed by: Perception SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLife$002bskills$002b--$002bMalaysia$002b--$002bCurricula$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Perception$002509Perception$0026ps$003d300? 2020-09-28T10:04:44Z Penggunaan media/abm dalam pengajaran perdagangan dan keusahawanan (kemahiran hidup) dikalangan bekas guru kemahiran hidup di Universiti Teknologi Malaysia ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13179 2020-09-28T10:04:44Z 2020-09-28T10:04:44Z by&#160;Hafandi Basri<br/>Author&#160;Hafandi Basri,&#160;Ikhwan Marzukon @ Marzuki,&#160;Mohd. Safri Kasim,&#160;Rohani Zakaria,&#160;Rosdi Mat Ali<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9394<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Pelaksanaan kemahiran hidup sekolah rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan; Kajian tentang persepsi guru-guru terhadap fungsi personaliti dan kelayakan kaunselor sekolah di daerah Kota Setar, Kedah Darulaman; Satu tinjauan mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru-guru vokasional di sekolah menengah vokasional kursus kejuruteraan ketukangan di kawasan Negeri Sembilan Darul Khusus; Teknik belajar mata pelajaran matematik di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah Simpang Empat, Alor Gajah, Melaka; Taraf sosioekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan di sekolah-sekolah menengah daerah Jelebu, Negeri Sembilan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610897 2020-09-28T10:04:44Z 2020-09-28T10:04:44Z by&#160;Abd. Halim Said<br/>Author&#160;Abd. Halim Said,&#160;Abdullah Arsad,&#160;Abu Ajip,&#160;Abusin Hamzah,&#160;Azmi Basir<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8562 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Tanggapan pelajar terhadap kerja amali kemahiran hidup : satu tinjauan di enam buah Sekolah Menengah di Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang; Persepsi dan minat pelajar sekolah perempuan terhadap kemahiran hidup - kemahiran manipulatif : satu tinjauan; Minat dan sikap pelajar lelaki tingkatan dua terhadap bidang pengurusan diri dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu yang diajar di sekolah menengah; Pandangan guru-guru kemahiran hidup Daerah Batu Pahat terhadap penggunaan modul pengajaran pembelajaran dalam kemahiran manipulatif; Permasalahan dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah terhadap mata pelajaran kemahiran hidup di Daerah Kota Bharu : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14903 2020-09-28T10:04:44Z 2020-09-28T10:04:44Z by&#160;Ahmad Darus, Prof Dato'<br/>Author&#160;Ahmad Darus, Prof Dato',&#160;Ismail Abdullah, 1960-,&#160;Md. Nawawi Ismail,&#160;Mohd. Ariff Abdul Rahman,&#160;Mukhter Mahmod<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8258 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/>