Search Results for Life skills -- Malaysia -- Curricula - Narrowed by: Students -- Attitudes SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLife$002bskills$002b--$002bMalaysia$002b--$002bCurricula$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Students$002b--$002bAttitudes$002509Students$002b--$002bAttitudes$0026ps$003d300? 2020-09-22T02:26:34Z Permasalahan pembelajaran mata pelajaran lukisan kejuruteraan di kalangan pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Teknik Rompin , Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8139 2020-09-22T02:26:34Z 2020-09-22T02:26:34Z by&#160;Azhar Mat Nordin<br/>Author&#160;Azhar Mat Nordin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13371<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar-pelajar wanita menceburi bidang teknikal di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20518 2020-09-22T02:26:34Z 2020-09-22T02:26:34Z by&#160;Nor 'Ashikin Shafei<br/>Author&#160;Nor 'Ashikin Shafei<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11790<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pelajar 4 SPH, UTM terhadap mata pelajaran Pertanian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21004 2020-09-22T02:26:34Z 2020-09-22T02:26:34Z by&#160;Baharuddin Shaid<br/>Author&#160;Baharuddin Shaid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12010<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Perisian multimedia kemahiran hidup bersepadu tingkatan satu : &quot;kemasan kerjakayu&quot; ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13605 2020-09-22T02:26:34Z 2020-09-22T02:26:34Z by&#160;Abdullah Ahmad<br/>Author&#160;Abdullah Ahmad,&#160;Azizah Abdul Rahman,&#160;Hasnah Zakaria,&#160;Md. Anuar Sahri,&#160;Saifuddin Asri<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9702<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Penguasaan pelajar dalam mata pelajaran teknologi bengkel mesin aliran pendidikan vokasional di Sekolah Menengah Teknik Kemaman, Terengganu ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13102 2020-09-22T02:26:34Z 2020-09-22T02:26:34Z by&#160;Ghazali Hashim<br/>Author&#160;Ghazali Hashim,&#160;Ishak Ismail,&#160;Janom Saadun,&#160;Othman Abdullah,&#160;Rohani Ismail<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9405<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Pandangan ibu bapa terhadap penggunaan kemahiran dalam mata pelajaran kemahiran hidup di luar sekolah ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13730 2020-09-22T02:26:34Z 2020-09-22T02:26:34Z by&#160;Abdul Razak Mohamad<br/>Author&#160;Abdul Razak Mohamad,&#160;Fa'izah Hamzah,&#160;Idahana Saman @ Ahmad Saman,&#160;Jamaluddin Noordin,&#160;Rahinah Saidin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9899<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Tanggapan pelajar terhadap kerja amali kemahiran hidup : satu tinjauan di enam buah Sekolah Menengah di Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang; Persepsi dan minat pelajar sekolah perempuan terhadap kemahiran hidup - kemahiran manipulatif : satu tinjauan; Minat dan sikap pelajar lelaki tingkatan dua terhadap bidang pengurusan diri dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu yang diajar di sekolah menengah; Pandangan guru-guru kemahiran hidup Daerah Batu Pahat terhadap penggunaan modul pengajaran pembelajaran dalam kemahiran manipulatif; Permasalahan dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah terhadap mata pelajaran kemahiran hidup di Daerah Kota Bharu : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14903 2020-09-22T02:26:34Z 2020-09-22T02:26:34Z by&#160;Ahmad Darus, Prof Dato'<br/>Author&#160;Ahmad Darus, Prof Dato',&#160;Ismail Abdullah, 1960-,&#160;Md. Nawawi Ismail,&#160;Mohd. Ariff Abdul Rahman,&#160;Mukhter Mahmod<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8258 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/>