Search Results for Local government -- Malaysia -- Sarawak SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLocal$002bgovernment$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSarawak$0026ps$003d300? 2020-10-26T11:12:05Z Penggunaan kayu dalam industri pembinaan perumahan : kes kajian : Taman Stutong Indah, Kuching, Sarawak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21833 2020-10-26T11:12:05Z 2020-10-26T11:12:05Z by&#160;Jong, Kim Hon<br/>Author&#160;Jong, Kim Hon<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12930<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Peranan pihak berkuasa tempatan dalam menyelesaikan faktor-faktor penghalang pembaharuan semula bandar : kajian kes : Bandar Baru Sibu, Sarawak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:336686 2020-10-26T11:12:05Z 2020-10-26T11:12:05Z by&#160;Wong, Sie Ting<br/>Author&#160;Wong, Sie Ting<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT178.M32 S39 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains(Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Aktiviti mengeluar dan mengalih bahan batuan secara tidak sah :faktor-faktor ketiadaan tindakan penguatkuasaan dan kesannya kajian kes: Kampung Gorowot, Kuala Penyu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7075 2020-10-26T11:12:05Z 2020-10-26T11:12:05Z by&#160;Adianah Samam Juis<br/>Author&#160;Adianah Samam Juis<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12510<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Local Government in Sarawak : an introduction to the nature and working of district councils in the state ent://SD_ILS/0/SD_ILS:93297 2020-10-26T11:12:05Z 2020-10-26T11:12:05Z by&#160;Woods, John<br/>Author&#160;Woods, John<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;JS7161.A3 W66 1968<br/>Publisher&#160;[s.n],<br/>Publication Date&#160;1968<br/>