Search Results for Loh, Khim Lang SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLoh$00252C$002bKhim$002bLang$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-09-22T02:29:54Z Productivity improvement in a large manufacturing company ent://SD_ILS/0/SD_ILS:479406 2020-09-22T02:29:54Z 2020-09-22T02:29:54Z by&#160;Loh, Khim Lang<br/>Author&#160;Loh, Khim Lang<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TS178.5 L63 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Project Paper (Bachelor of Mechanical Engineering) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Sistem kualiti di kilang elektronik kearah piawaian ISO 9002 : satu pengenalan ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7900 2020-09-22T02:29:54Z 2020-09-22T02:29:54Z by&#160;Ahmad Kamil Harun<br/>Author&#160;Ahmad Kamil Harun,&#160;Loh, Khim Lang,&#160;Lau, Chun Siang,&#160;Rulhassan Salleh,&#160;Hamimah Mamat<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9628 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Malaysia's Taxation System : Contemporary Practices, Issues and Future Direction ent://SD_ILS/0/SD_ILS:883596 2020-09-22T02:29:54Z 2020-09-22T02:29:54Z by&#160;Mohamed Ariff, editor<br/>Author&#160;Mohamed Ariff, editor,&#160;Yeah, Kim Leng, editor,&#160;Loh, Sarah, editor,&#160;Hani Hazman, editor<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HJ2950.6 M353 2020<br/>Publication Date&#160;2020<br/>ISBN&#160;9789671369791<br/> Fuzzy logic control of a linear inverted pendulum ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8624 2020-09-22T02:29:54Z 2020-09-22T02:29:54Z by&#160;Bong, David Boon Liang<br/>Author&#160;Bong, David Boon Liang,&#160;Cheah, Swee Yong,&#160;Loh, Woei Neng,&#160;Muhamad Radzuan Othman,&#160;Tan, Hang Khim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9225<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Project Paper (Bachelor of Electrical Engineering) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Pengaruh matematik terhadap pencapaian matapelajaran teori teknologi elektronik di sekolah menengah vokasional Lembah Klang : satu tinjauan; Keberkesanan pelaksanaan kelab komputer di Politeknik Ungku Omar, Ipoh; Satu tinjauan punca-punca kelemahan pelajar kursus elektronik di sekolah menengah vokasional negeri Kelantan; Penglibatan guru ketukangan terhadap penggunaan ABM di SMV Negeri Kelantan; Keberkesanan matapelajaran elektronik lulusan sekolah menengah vokasional terhadap melahirkan tenaga kerja dibidang perindustrian : suatu tinjauan; Sikap terhadap pembelajaran matematik di sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (SRJKC) di Johor Bahru : satu tinjauan; Satu kajian untuk membentuk garis panduan penyenggaraan peralatan elektronik bagi sekolah menengah vokasional di zon selatan semenanjung Malaysia; Satu tinjauan pandangan pelajar terhadap buku bengkel kursus elektronik (BBKE) di sekolah menengah vokasional di Negeri Kelantan; Tinjauan mengenalpasti keberkesanan literasi komputer di politeknik Unkgu Omar; Penggunaan alat bantu mengajar dalam proses pembelajaran matematik moden di sekolah menengah vokasional Alor Gajah Melaka : satu tinjauan; Keberkesanan kelas tuisyen terhadap pencapaian akademik menurut pandangan pelajar : satu tinjauan di dua buah sekolah menengah vokasional; Kajian keberkesanan bahan pengajaran yang digunakan oleh di sekolah menengah vokasional Melaka Tengah; Penggunaan alat bantu mengajar dalam teknologi elektrik di sekolah menengah vokasional : satu tinjauan; Tinjauan aplikasi alat bantu mengajar di sekolah menengah vokasional : tumpuan kepada pengajaran teknologi elektronik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14171 2020-09-22T02:29:54Z 2020-09-22T02:29:54Z by&#160;Alwi Yunus<br/>Author&#160;Alwi Yunus,&#160;Abdul Hamid Husain,&#160;Che Ahmad Salleh,&#160;Hassan Awang,&#160;Jamal Mohamed Gulam Rasool<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7988 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektronik)) -Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>