Search Results for Malaysia -- Population -- Maps SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dMalaysia$002b--$002bPopulation$002b--$002bMaps$0026ps$003d300? 2020-09-24T21:31:25Z Penghasilan peta cartogram bagi Semenanjung Malaysia: anggaran kependudukan sehingga Jun 1987 dan peruntukan belanja penyelenggaraan jalanraya 1987 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:198173 2020-09-24T21:31:25Z 2020-09-24T21:31:25Z by&#160;Ahmad Fadzli Mohamed Zain<br/>Author&#160;Ahmad Fadzli Mohamed Zain<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GA108.7 A43 1989 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1989<br/>Kertas tajuk khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1989<br/> Penghasilan petafoto; Penyediaan peta inventori pertanian dengan kaedah penderiaan jauh : analisis perbandingan ketepatan; Aturcara komputer mikro untuk kesan tarikan topografi; Aturcara komputer untuk perhitungan upah ukur kadastra; Penghasilan peta cartogrambagi Semenanjung Malaysia : anggaran kependudukan sehingga Jun 1987 dan peruntukan belanja penyelenggaraan jalanraya 1987; Rekabentuk jaringan kerja saling tindak; Simplifikasi dan penyesuaian simbol pada peta kesesuaian tanaman negeri Johor; Ulangan peta kesesuaian tanaman negeri Johor dengan menggunakan teknik kartografi bantuan komputer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17537 2020-09-24T21:31:25Z 2020-09-24T21:31:25Z by&#160;Md. Musa Selamat<br/>Author&#160;Md. Musa Selamat,&#160;Saravanan Muruthaiah,&#160;Endela @ Endella Ahin,&#160;Lye, Leong Wang,&#160;Ahmad Fadzli Mohamed Zain<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 5470-5477 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1989<br/>Kertas Tajuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1989<br/>