Search Results for Mathematics -- Problems, exercises, etc - Narrowed by: Closed Access Thesis SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dMathematics$002b--$002bProblems$00252C$002bexercises$00252C$002betc$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ACLS_THESIS$002509Closed$002bAccess$002bThesis$0026ps$003d300? 2020-01-29T02:45:43Z Kerangka pemilihan, penggunaan dan penilaian contoh dalam kalangan guru matematik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:851930 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Faridah Sulaiman, 1971-, author<br/>Author&#160;Faridah Sulaiman, 1971-, author,&#160;Mohini Mohamed, 1958-, supervisor,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA14.M35 F37 2015 raf<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2015<br/> The mathematics of amputation and inscription in rasmi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:802528 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Reza Hashemi Nik, 1975-<br/>Author&#160;Reza Hashemi Nik, 1975-,&#160;Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin, supervisor,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;T354 R49 2013 raf<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Thesis (Ph.D (Senibina)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2013<br/> Pengaruh e-pembelajaran terhadap peningkatan metakognitif dalam penyelesaian masalah Matematik dalam kalangan pelajar Politeknik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:791565 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Nurul Shida Noni, 1984-<br/>Author&#160;Nurul Shida Noni, 1984-,&#160;Noor Azlan Ahmad Zanzali, supervisor,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA63 N87 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Keupayaan dan kelemahan menyelesaikan masalah Matematik dalam kalangan pelajar tingkatan lima ent://SD_ILS/0/SD_ILS:363682 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Yeong, Wai Chung<br/>Author&#160;Yeong, Wai Chung,&#160;Johari Hassan,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1027.42 Y46 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Mengkaji pola-pola kesilapan tajuk trigonometri bagi matematik KBSM tingkatan empat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:140154 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Shu, Jean<br/>Author&#160;Shu, Jean<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA43 J42 2000 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidkan (Matematik/Kimia)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Satu tinjauan beberapa masalah dalam matematik asas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:140178 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Masrina Saari<br/>Author&#160;Masrina Saari<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA43 M41 2000 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Penyelesaian masalah matematik di kalangan murid-murid tahun lima sekolah rendah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:106050 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Anbarasi Raju<br/>Author&#160;Anbarasi Raju<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA43 A52 1999 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Mengkaji masalah pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik berperkataan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:107700 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Norizan Ismail<br/>Author&#160;Norizan Ismail<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA43 N64 1999 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Mengkaji proses matematik dalam penyelesaian masalah matematik di kalangan pelajar tingkatan empat aliran teknik : satu tinjauan di sekolah menengah teknik di Kelantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:109614 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Noor Azman Mohamad Nawi<br/>Author&#160;Noor Azman Mohamad Nawi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA14.M3 N67 1999 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Kesukaran pelajar tingkatan satu dalam mempelajari nombor perpuluhan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:107238 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Mohd. Salleh Asmoni<br/>Author&#160;Mohd. Salleh Asmoni<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA141.35 M72 1999 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Kebolehan melaksanakan tugasan matematik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:481308 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Ahmad Khairi Paimin<br/>Author&#160;Ahmad Khairi Paimin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA43 A65 1998<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Tesis (Sarjana Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Teorem pythagoras : teknik-teknik dan aktiviti dalam pengajaran ent://SD_ILS/0/SD_ILS:375655 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Othman Long<br/>Author&#160;Othman Long<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA460.P8 O83 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Kajian mengenai masalah pelajar dalam konsep asas fungsi bagi pelajar disekolah-sekolah menengah di Daerah Batang Padang, Perak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:323112 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Mohammad Shahid Mohd. Som<br/>Author&#160;Mohammad Shahid Mohd. Som<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA331.M73 1994 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/> Program pemulihan matematik di sekolah rendah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:163859 2020-01-29T02:45:43Z 2020-01-29T02:45:43Z by&#160;Umi Kalsom Mohd. Yusof<br/>Author&#160;Umi Kalsom Mohd. Yusof<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA43 U44 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>