Search Results for Mathematics -- Problems, exercises, etc - Narrowed by: Warships -- Design and construction - Lee, Beng Kooi SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dMathematics$002b--$002bProblems$00252C$002bexercises$00252C$002betc$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Warships$002b--$002bDesign$002band$002bconstruction$002509Warships$002b--$002bDesign$002band$002bconstruction$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Lee$00252C$002bBeng$002bKooi$002509Lee$00252C$002bBeng$002bKooi$0026ps$003d300? 2020-02-19T10:13:49Z Modul latihan pengautaramukaan mikrokomputer untuk sekolah menengah; Mengkaji teori dan kegunaan tolok terikan; Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajaran fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek Men Dato Harun; Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan; Merekabentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC; Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid di tingkatan satu, dua dan empat di sekolah-sekolah sekitar bandar Seremban; Design of a fast assault craft; Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15242 2020-02-19T10:13:49Z 2020-02-19T10:13:49Z by&#160;Teh, Tiam Kian<br/>Author&#160;Teh, Tiam Kian,&#160;Juariah Ngah,&#160;Norwahaya Yahya,&#160;Saodah Sharif,&#160;Lee, Beng Kooi<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2427-2434 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/> Mengkaji teori dan kegunaan tolok terikan; Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajaran fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun; Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan; Merekabentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC; Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat disekolah-sekolah sekitar bandar Seremban; Design of a fast a assault craft; Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot; Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8744 2020-02-19T10:13:49Z 2020-02-19T10:13:49Z by&#160;Norwahaya Yahya<br/>Author&#160;Norwahaya Yahya,&#160;Soadah Hj. Sharif,&#160;Lee, Beng Kooi,&#160;Md. Tah Talib,&#160;Boey, Richard Weng Kee<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2428-2435 ra<br/>Kertas Projek (Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>