Search Results for Mohamad Sanusi A. Rahman SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dMohamad$002bSanusi$002bA.$002bRahman$0026ps$003d300? 2020-10-21T19:38:18Z Menentukan jumlah isipadu link bagi rangkaian jalan yang dibebankan; Analisa data dan statistik multivariat dalam kejuruteraaan awam; Kajian halaju di likuan sungai; Kerokan di sekeliling saluran paip bawah air; Penggunaan Lotus 1-2-3 makro dalam masalah sumber air; Analisis beban angin ke atas bangunan; Bahan pengganti kepingan simen asbestos; Model matematik penapisan bagi lapisan kasar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15370 2020-10-21T19:38:18Z 2020-10-21T19:38:18Z by&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman<br/>Author&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman,&#160;Mohd. Shukor Abdul Razak,&#160;Mohamad Soufi Abdul Hamid,&#160;Mahamad Ta'an Imam,&#160;Mohd. Yunus Ishak<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2542-2549 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Menentukan jumlah isipadu link bagi rangkaian jalan yang dibebankan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354393 2020-10-21T19:38:18Z 2020-10-21T19:38:18Z by&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman<br/>Author&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HE336.T7 M67 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam))- Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>