Search Results for Muhd. Syahril Ruslei SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dMuhd.$002bSyahril$002bRuslei$0026ps$003d300? 2020-10-20T07:19:41Z Permasalahan berkaitan rekabentuk, kemudahan dan infrastruktur yang kerap dihadapi oleh penghuni perumahan awam kos rendah : kes kajian : perumahan terpilih Majlis Daerah Jasin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:465693 2020-10-20T07:19:41Z 2020-10-20T07:19:41Z by&#160;Muhd. Syahril Ruslei<br/>Author&#160;Muhd. Syahril Ruslei<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7363.6.M49 M79 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13017 2020-10-20T07:19:41Z 2020-10-20T07:19:41Z by&#160;Imran Salleh<br/>Author&#160;Imran Salleh,&#160;Mohd. Hafiz Amin,&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud,&#160;Muhd. Syahril Ruslei,&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9088 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Integrating injuries factors in physical activities ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342456 2020-10-20T07:19:41Z 2020-10-20T07:19:41Z by&#160;Yusof Boon editor<br/>Author&#160;Yusof Boon editor,&#160;Asha Hasnimy Mohd. Hashim author,&#160;Halijah Ibrahim author,&#160;Hayrol Shahrizad Moh Sharif author,&#160;Muhammad Hafiz Ismail author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;RD97 I583 2008 a<br/>Edition&#160;First edition<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789835205170<br/>