Search Results for Muhd. Syahril Ruslei - Narrowed by: Public housing -- Malaysia -- Melaka SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dMuhd.$002bSyahril$002bRuslei$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Public$002bhousing$002b--$002bMalaysia$002b--$002bMelaka$002509Public$002bhousing$002b--$002bMalaysia$002b--$002bMelaka$0026ps$003d300? 2020-11-27T20:19:08Z Permasalahan berkaitan rekabentuk, kemudahan dan infrastruktur yang kerap dihadapi oleh penghuni perumahan awam kos rendah : kes kajian : perumahan terpilih Majlis Daerah Jasin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:465693 2020-11-27T20:19:08Z 2020-11-27T20:19:08Z by&#160;Muhd. Syahril Ruslei<br/>Author&#160;Muhd. Syahril Ruslei<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7363.6.M49 M79 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13017 2020-11-27T20:19:08Z 2020-11-27T20:19:08Z by&#160;Imran Salleh<br/>Author&#160;Imran Salleh,&#160;Mohd. Hafiz Amin,&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud,&#160;Muhd. Syahril Ruslei,&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9088 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/>