Search Results for New products -- Management - Narrowed by: Open Access AV SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dNew$002bproducts$002b--$002bManagement$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253AOPEN_AV$002509Open$002bAccess$002bAV$0026ps$003d300? 2020-01-20T01:30:00Z Sistem maklumat pemasaran produk Kumpulan Perubatan Penawar Sdn. Bhd. ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13875 2020-01-20T01:30:00Z 2020-01-20T01:30:00Z by&#160;Errazudin Ishak<br/>Author&#160;Errazudin Ishak,&#160;Marina Md. Arshad,&#160;Megat Zulkarnain Megat Hassan,&#160;Mohd. Raizalhilmy Mohd. Rais,&#160;Shamim Begam Sikandar Gani<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10614<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Cold forming of CHQ steel and its monitoring by microhardness testing; Productivity and quality improvement in a manufacturing company; Application of boothroyd-dewhurst design for assembly (DFA) in improving product design; The implementation of activity-based coasting in a typical company in Malaysian manufacturing industries; Product modelling ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21217 2020-01-20T01:30:00Z 2020-01-20T01:30:00Z by&#160;Cho, Wee Liang<br/>Author&#160;Cho, Wee Liang,&#160;Murugesan Supramaniam,&#160;Ng, Wooi Beng,&#160;Ng, Youn Seng,&#160;See, Chen Yong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8754 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Project paper (Bachelor of Mechanical Engineering) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Keupayaan katalog dalam mempengaruhi keputusan pembelian barangan kosmetik : kajian ke atas pelajar wanita Universiti Teknologi Malaysia; Kajian ke atas keberkesanan media periklanan terhadap pelancong-pelancong luar negara dalam mempengaruhi industri pelancongan di Johor; Kajian ke atas penerimaan produk syarikat Auravest dan kesetiaan jenama terhadap produk pesaing; Kajian ergonomik di dalam aspek keselamatan dan kesihatan terhadap steno dan jurutaip yang menggunakan komputer di UTM Sekudai; Pelaksanaan amalan pengurusan sumber manusia Jepun : satu kajian ke atas industri elektrik dan elektronik di Johor Bahru; Kajian keberkesanan pelaksanaan rangkaian perkhidmatan awam (PSN) di kaunter Pos Malaysia Berhad oleh Permodalan Nasional Berhad ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20922 2020-01-20T01:30:00Z 2020-01-20T01:30:00Z by&#160;Azlin Kasran<br/>Author&#160;Azlin Kasran,&#160;Che Razi Che Hassan,&#160;Khoo, Saw Khoon,&#160;Mohd. Rizal Mohd. Husin,&#160;Pee, Chui Chui<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8527 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/>