Search Results for Ng, Tik Hwa SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dNg$00252C$002bTik$002bHwa$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-10-22T16:11:57Z Penggunaan gentian kelapa sebagai bahan bantu turas dalam penurasan buburan minyak sawit mentah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:462992 2020-10-22T16:11:57Z 2020-10-22T16:11:57Z by&#160;Ng, Tik Hwa<br/>Author&#160;Ng, Tik Hwa<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TP156.F5 N57 1991<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1992&#160;1990<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1990<br/> Kajian awal penunuan : kecekapan; Kemungkinan menggunakan pengukuran pH untuk menyatakan kandungan asid lemak bebas (FFA) bagi minyak sawit mentah; Kajian awal pemisahan pepejal-cecair menggunakan hidrosiklon; Penurasan buburan minyak kelapa sawit mentah menggunakan penuras vakum : satu kajian awal; Kajian suhu operasi bagi alat penyembur kering SD-04 loji-makmal untuk penghasilan kacang soya; Kajian perbandingan saiz zarah menggunakan kaedah Coulter dan mendapan; Penurasan buburan minyak kelapa sawit menggunakan gentian sebagai bahan bantu penuras; Penggunaan gentian kelapa sawit sebagai bahan bantu turas dalam penurasan buburan minyak sawit mentah; Kememilihan bagi proses penghidrogenan minyak kelapa sawit; Kajian penjerapan karbon teraktif yang dihasilkan oleh loji pandu UTM; Kesan `pulse back-flush' penurasan mikro; Kakisan suhu tinggi ke atas keluli dalam atmosfera yang mengandungi sulfur dioksida; Kesan suhu dan kadar pematangan ke atas sifat-sifat fizikal adunan-adunan getah 100% ENR 50, 100% SMR CV, 50% ENR 50 dan 50% SMR CV ent://SD_ILS/0/SD_ILS:462971 2020-10-22T16:11:57Z 2020-10-22T16:11:57Z by&#160;Ahmad Farid Yaacob @ Ali<br/>Author&#160;Ahmad Farid Yaacob @ Ali,&#160;Anbarasan Thangavelu, T. R.,&#160;Anuar Abdul Kadir,&#160;Atifah Idris,&#160;Khor, Hang Meng<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 7604 ra<br/>Publication Date&#160;1992<br/>