Search Results for Nik Hamidi Nik Mustapha SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dNik$002bHamidi$002bNik$002bMustapha$0026ps$003d300? 2020-10-20T06:48:00Z Penggunaan analisis jurang (Gap Analysis) terhadap kualiti perkhidmatan fasiliti di kompleks membeli-belah : kes kajian : Plaza Angsana, Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:394244 2020-10-20T06:48:00Z 2020-10-20T06:48:00Z by&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Author&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1394 N54 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Masalah pemilikan rumah kedai oleh usahawan bumiputera di Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:465715 2020-10-20T06:48:00Z 2020-10-20T06:48:00Z by&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Author&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1391 N52 1998 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13017 2020-10-20T06:48:00Z 2020-10-20T06:48:00Z by&#160;Imran Salleh<br/>Author&#160;Imran Salleh,&#160;Mohd. Hafiz Amin,&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud,&#160;Muhd. Syahril Ruslei,&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9088 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> COLLABORATION AGREEMENT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD PETRONAS RESEARCH AND SCIENTIFIC SERVICES INVENTORS OF CNGCI/ DI ENGINE AND TRANSMISSION PROGRAM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:888976 2020-10-20T06:48:00Z 2020-10-20T06:48:00Z by&#160;Nik Mustapha R. Abdullah<br/>Author&#160;Nik Mustapha R. Abdullah,&#160;Rafiah Salim, 1947-,&#160;Mohd. Salleh Mohd. Yassin,&#160;Mohd. Zulkifli Mohd. Ghazali,&#160;Ibrahim Abu Shah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(888976.2)<br/>Publication Date&#160;2006<br/>