Search Results for Nik Hamidi Nik Mustapha - Narrowed by: Malay SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dNik$002bHamidi$002bNik$002bMustapha$0026qf$003dLANGUAGE$002509Language$002509MAY$002509Malay$0026ps$003d300? 2020-12-04T03:18:27Z Penggunaan analisis jurang (Gap Analysis) terhadap kualiti perkhidmatan fasiliti di kompleks membeli-belah : kes kajian : Plaza Angsana, Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:394244 2020-12-04T03:18:27Z 2020-12-04T03:18:27Z by&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Author&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1394 N54 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Masalah pemilikan rumah kedai oleh usahawan bumiputera di Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:465715 2020-12-04T03:18:27Z 2020-12-04T03:18:27Z by&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Author&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1391 N52 1998 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13017 2020-12-04T03:18:27Z 2020-12-04T03:18:27Z by&#160;Imran Salleh<br/>Author&#160;Imran Salleh,&#160;Mohd. Hafiz Amin,&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud,&#160;Muhd. Syahril Ruslei,&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9088 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/>