Search Results for Noraiza Darus - Narrowed by: Closed Access Thesis SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dNoraiza$002bDarus$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ACLS_THESIS$002509Closed$002bAccess$002bThesis$0026ps$003d300? 2020-11-30T03:02:43Z Masjid Kampung Hulu, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:342407 2020-11-30T03:02:43Z 2020-11-30T03:02:43Z by&#160;Shaikh Ahmad Jafni Sk Abdullah<br/>Author&#160;Shaikh Ahmad Jafni Sk Abdullah,&#160;Mohd. Rosli Suffi,&#160;Som Chai Eh Suk,&#160;Azam Mohamad,&#160;Amani Azhari<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;NA6025.6.M6 M53 1988 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1988<br/>Kajian Lukisan Terukur (Jabatan Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/> Tahap kefahaman kemahiran mengawal pembolehubah dan membina hipotesis dalam kalangan pelajar tahun empat pendidikan sains ent://SD_ILS/0/SD_ILS:262761 2020-11-30T03:02:43Z 2020-11-30T03:02:43Z by&#160;Norliza Adrus<br/>Author&#160;Norliza Adrus<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;Q181 N674 2008<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Faktor-faktor kejayaan kritikal usahawan TEKUN di negeri Johor Darul Takzim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:355587 2020-11-30T03:02:43Z 2020-11-30T03:02:43Z by&#160;Nor Azreen Zainul<br/>Author&#160;Nor Azreen Zainul,&#160;Norrul Hasmizan Hashim,&#160;Siti Norliza Abd. Manaf<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HB615 N39 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi )) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Kajian rekabentuk sistem saliran untuk kawasan CH00A dan CH00B-CH350B di Lim Garden Ipoh Perak Darul Ridzuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:366057 2020-11-30T03:02:43Z 2020-11-30T03:02:43Z by&#160;Noraida Suzana Che Ya<br/>Author&#160;Noraida Suzana Che Ya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC978.M32 N69 2003<br/>Publisher&#160;Universaiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/>