Search Results for Physiology -- Data processing - Narrowed by: Visual Materials SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dPhysiology$002b--$002bData$002bprocessing$0026qf$003dFORMAT$002509Format$002509VISUAL$002509Visual$002bMaterials$0026ps$003d300? 2020-11-27T13:12:27Z Tahap dan punca-punca stres di kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam) di Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7735 2020-11-27T13:12:27Z 2020-11-27T13:12:27Z by&#160;Nor Azlan Hassan<br/>Author&#160;Nor Azlan Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13112<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Perisian pembelajaran berbantukan komputer (PBK) mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan empat : perkara-perkara yang membatalkan iman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7888 2020-11-27T13:12:27Z 2020-11-27T13:12:27Z by&#160;Mohd. Khelmi Khalid<br/>Author&#160;Mohd. Khelmi Khalid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13114<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Improving writing skills in the English language through the incorporation of word processor facilities ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19320 2020-11-27T13:12:27Z 2020-11-27T13:12:27Z by&#160;Wan Mohd. Suhaimi Wan Ibrahim<br/>Author&#160;Wan Mohd. Suhaimi Wan Ibrahim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11689<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (TESL)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/>