Search Results for Public buildings -- Malaysia -- Melaka SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dPublic$002bbuildings$002b--$002bMalaysia$002b--$002bMelaka$0026ps$003d300? 2020-08-09T15:17:20Z The relationship between the peripheral buildings and public square character in the case study of Stadthuys Square in Mala ent://SD_ILS/0/SD_ILS:799792 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Behdad Javidi, 1987-<br/>Author&#160;Behdad Javidi, 1987-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 030599 ra<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Thesis (Sarjana Sains (Rekabentuk Bandar)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> The relationship between the peripheral buildings and public square character in the case study of Stadthuys Square in Malaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:799674 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Behdad Javidi, 1987-<br/>Author&#160;Behdad Javidi, 1987-,&#160;Mohd. Hisyam Rasidi,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;NA105 B44 2013 raf<br/>Publication Date&#160;2013&#160;2012<br/>Thesis (Sarjana Sains (Rekabentuk Bandar)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Jabatan Buruh dan Audit, Bukit St. Paul, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:324967 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Mohd. Fakhri Abdul Rahman<br/>Author&#160;Mohd. Fakhri Abdul Rahman,&#160;Azizul Hakim Rakimi,&#160;Maswari Johare,&#160;Narasna Omar,&#160;Shaheda Abdul Rahim<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;NA4425.M3 J32 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003&#160;2002<br/>Project Paper (Measured Drawing (Jabatan Senibina)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Jabatan Buruh dan Audit, Bukit St. Paul, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1234 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Mohd. Fakhri Abdul Rahman<br/>Author&#160;Mohd. Fakhri Abdul Rahman,&#160;Azizul Hakim Rakimi,&#160;Maswari Johare,&#160;Narasna Omar,&#160;Shaheda Abdul Rahim<br/>Format:&#160;Maps<br/>Call Number&#160;LTK NA4425.M3 J32 2003 v.1<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003&#160;2002<br/>Project Paper (Measured Drawing (Jabatan Senibina)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13017 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Imran Salleh<br/>Author&#160;Imran Salleh,&#160;Mohd. Hafiz Amin,&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud,&#160;Muhd. Syahril Ruslei,&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9088 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Bangunan Belanda (kini Pejabat Lembaga Air Melaka), No 1, Jalan Kota, Bandar Hilir, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:334295 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Mohd. Rodzi Abdullah<br/>Author&#160;Mohd. Rodzi Abdullah,&#160;Mohd. Faizal Talha,&#160;Noor Azlida Noordin,&#160;Nor Azlin Yunus,&#160;Ghazanee Ghazalee<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;NA4425.M32 B33 1988 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1988<br/>Kajian Lukisan Terukur (Jabatan Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/> Bangunan Belanda (Kini Pejabat Lembaga Air Melaka), No. 1, Jalan Kota, bandar Hilir, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:334300 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Mohd. Rodzi Abdullah<br/>Author&#160;Mohd. Rodzi Abdullah,&#160;Mohd. Faizal Talha,&#160;Noor Azlida Noordin,&#160;Nor Azlin Yunus,&#160;Ghazanee Ghazalee<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LTK NA4425.M32 B33 1988 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1988<br/>Kajian Lukisan Terukur (Jabatan Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/> Cadangan dewan undangan Negeri Melaka untuk Jabatan Ketua Menteri Negeri Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:184781 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Abd. Wahid Latip<br/>Author&#160;Abd. Wahid Latip<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;NA4357.M49 A93 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Phonon emission and reflection by a 2DEG studied with super-conducting tunnel functions; Cadangan dewan undangan Negeri Melaka untuk Jabatan Ketua Menteri Negeri Melaka; Pusat rekreasi bagi perumahan sekitar di Tasek Kerayung Sungai Besi, Kuala Lumpur : Taman Impian Rohani; Cadangan kampus Institut Senilukis Malaysia Ulu Kelang, Selangor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16276 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Yussof Wahab<br/>Author&#160;Yussof Wahab,&#160;Abd. Wahid Latip,&#160;Jazlan Norman,&#160;Kiew, Chong Hui,&#160;Institut Senilukis Malaysia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4072-4075 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Thesis (Ph.D) - University of Nottingham, 1989<br/> Pusat Sains Negara, Bukit Kiara ; Masalah penyenggaraan dinding luar bangunan di sekitar Kuala Lumpur : kajian terhadap pertimbangan rekabentuk dan serangan agen persekitaran ; Bahasa visual laluan kakilima bangunan rumah kedai lama dari segi ruang serta fungsinya ; Tukang rumah tradisional : mengesan latarbelakang tukang ke arah mengenal dan menilai pendekatan serta pengendalian binaan rumah ; Kajian faktor-faktor yang menyertai penyertaan kanak-kanak ke kawasan mainan tempatan di Perumahan Pangsa Wilayah Persekutuan ; Penggunaan semula secara adaptif pasar besar Kuala Lumpur sebagai Pusat Senireka Kebangsaan ; Kajian terhadap beberapa jenis bahan dan cara binaan tempatan untuk dinding luar bangunan dalam menjimatkan tenaga ; Cadangan pemulihan, pengubahsuaian serta integrasi rekabentuk baru bagi Mahkamah Tinggi Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8877 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Rosila Mohammad<br/>Author&#160;Rosila Mohammad,&#160;Saharom Ab. Latif,&#160;Sahul Hamid Mohd. Hanefah,&#160;Surea Mamat,&#160;Wee, Beng Sang<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3278-3285 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1985<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1985<br/> The Sarawak Museum ; Bangunan Jabatan Penerangan, Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur ; Rumah Haji Mohd Dan, Batu 41/2, Tanjung Gading, Muar, Johor ; Masjid Tengkera, Bandar Melaka, Melaka ; Masjid Parit Bakar, Jalan Abdul Rahman, Muar, Johor ; Theory of Design ; Rumah Melayu Kampong Pulau Panjang, Kota Baharu, Kelantan ; Colour use in architecture ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596874 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Simbas Lanker<br/>Author&#160;Simbas Lanker,&#160;Mohamed Rohim Leber,&#160;Azman Kadiman,&#160;Mohd. Suhaimi Ruslan,&#160;Thalatha Mahadi<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 3306-3313 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1981<br/> Kampus dan ruang publik : kajian kes Institiut Teknologi MARA, Shah Alam; Kajian perkampungan tentera dengan rujukan kepada Kem Desa Pahlawan, Kelantan; Pembangunan pejabat-pejabat bangunan tinggi di Jalan Ampang - Jalan Melaka, Kuala Lumpur; Housing in Penang; St. Andrews church, Kuala Lumpur; Theory of design; Rumah-rumah kolonial Taiping : kajian sejarah dan rekabentuk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16650 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Suhardi Noordin<br/>Author&#160;Suhardi Noordin,&#160;Mohd. Zain Hamzah, 1938-,&#160;Muhamad Roslan Baba,&#160;Tan, Jeng Song,&#160;Lee, Kim Yeok<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4272-4278 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1980<br/>Tesis (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1980<br/> Rumah Hj Abdul Rahim, Jalan Petani, Tanjung, Kuala Trengganu; Kajian rekabentuk fenestrasi disekitar Kuala Lumpur; Christian architecture; Rumah Melayu Melaka : Jalan Bukit Katil, Semabok Dalam, Melaka; Mengkaji tahap pencapaian objektif rekabentuk ruang lapang di kawasan perumahan kelompok di Setapak Jaya; Materials, time and the church in Malaya ; as represented by the Church of St. George, Penang in relation to the Church of St. Martin-in-the-field, London and the All Saints Church, Pudu, Kuala Lumpur, in relation to the Chapel at Ronchamp, France; Cadangan Institut Latihan dan Penyelidikan Bahagian Penilaian Kementerian Kewangan Malaysia, Bangi Selangor; Rumah-rumah wakaf di Pasir Puteh dan Pasir Mas, Kelantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16119 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Amer Hamzah Md. Yunus<br/>Author&#160;Amer Hamzah Md. Yunus,&#160;Badariah Adnan,&#160;Lim, Guat Lee,&#160;Muhammad Abd. Latiff,&#160;Mohd. Samin Yatim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3968-3975 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1977<br/>Kajian (Fakulti Alam Bina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1977<br/> Malayan chinese temples ; Rumah Haji Mohd Dahan, Kg Raja Songsang, Temerloh, Pahang ; Chinese architecture in Malaya ; A Chinese mansion : no 14, Leith Street Penang ; The Sarawak museum ; Bangunan Jabatan Penerangan, Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur ; Rumah Haji Mohd Dan, Batu 4 1/2, Tanjung Gading, Muar Johor ; Masjid Tengkera, Bandar Melaka, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8886 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Ng, Susie<br/>Author&#160;Ng, Susie,&#160;Badrul Hisham Daud,&#160;Soo, Kum Weng,&#160;Tan, Lea Sang,&#160;Simbas Lanker<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3302-3309 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;19<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, {19 }<br/> Bangunan Belanda (kini Pejabat Lembaga Air Melaka), No 1, Jalan Kota, Bandar Hilir, Melaka ; Masjid Kampung Hulu, Melaka ; Masjid Melayu Lebuh Acheh dan Rumah No 67, Lebuh Acheh, Georgetown, Pulau Pinang ; Rumah Puan Mendek, 217, Kampung Bukit Kangkar, Jalan Tangkak, Muar, Johor ; Sekolah Tinggi Melaka, Jalan Kota, Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20073 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Mohd. Rodzi Abdullah<br/>Author&#160;Mohd. Rodzi Abdullah,&#160;Mohd. Faizal Talha,&#160;Noor Azlida Noordin,&#160;Nor Azlin Yunus,&#160;Ghazanee Ghazalee<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8509 ra<br/>Kajian Lukisan Terukur (Jabatan Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992-95<br/> Rumah Jambi Kampung Laut, Pasir Gajah, Kemaman, Terengganu; Rumah Orang Kaya Taha, Kampung Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka; Rumah teres Jonkers Melaka, 17, Jalan Hang Jebat, Melaka; Sekolah Clifford, Jalan Taiping, Kuala kangsar, Perak; Wakaf Mean, Kampung Bukit Tanah, Tumpat, Kelantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20068 2020-08-09T15:17:20Z 2020-08-09T15:17:20Z by&#160;Yunus Bahari<br/>Author&#160;Yunus Bahari,&#160;Anuar Ibrahim,&#160;Siti Hajar Modaniyah Alyas,&#160;Rozami Abdul Rahman,&#160;Jemali Zain<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8508 ra<br/>Kajian Lukisan Terukur (Jabatan Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992-94<br/>