Search Results for Quality control -- Malaysia -- Management - Narrowed by: Automobile industry and trade -- Malaysia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dQuality$002bcontrol$002b--$002bMalaysia$002b--$002bManagement$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Automobile$002bindustry$002band$002btrade$002b--$002bMalaysia$002509Automobile$002bindustry$002band$002btrade$002b--$002bMalaysia$0026ps$003d300? 2020-09-29T22:18:52Z Sistem kawalan inventori komponen alat ganti JKR; Sistem kawalan inventori komponen kereta Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON); Penstrukturan pangkalan data bagi entiti-entiti model rekabentuk CAD/CAM; Lot-by-lot acceptance sampling and control chart in quality control; Penjadualan dan pengoptimuman kos dalam projek pembinaan : kajian kes : di Sime Sembawang Engineering SDN BHD ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21236 2020-09-29T22:18:52Z 2020-09-29T22:18:52Z by&#160;Haswadi Hasan<br/>Author&#160;Haswadi Hasan,&#160;Kama Azila Abd Rani,&#160;Mohd. Hassan Khalidi,&#160;Muhamad Saffie Md. Yasan,&#160;Nor Izlin Suliman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8627 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Analisis terhadap skim cadangan pekerja : kajian kes di Syarikat SGS-Thomson Microelectronics Sdn Bhd; Keberkesanan pemindahan teknologi di kalangan vendor Proton melalui program pemadanan; Kajian ke atas penggunaan sistem infolan di Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM Skudai; Proses inovasi dan penglibatan agensi-agensi kerajaan dalam menjayakannya : satu kajian kes di Noval Controls Sdn Bhd; Penggunaan teknologi di sektor pembuatan : kajian ke atas Syarikat Mitsubishi Electric Malaysia Sdn Bhd; Kajian terhadap penerimaan kaedah penilaian prestasi sistem saraan baru : kajian kes ke atas kakitangan kumpulan (A,B,C dan D) di Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20946 2020-09-29T22:18:52Z 2020-09-29T22:18:52Z by&#160;Afriza Abdollah<br/>Author&#160;Afriza Abdollah,&#160;Ammer Hasan,&#160;Hazlinda Abdullah,&#160;Hung, Tiong Wong,&#160;Mohamed Azrin Abdul Manaf<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8530 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Quality management efforts amongst automotive components vendors ent://SD_ILS/0/SD_ILS:484207 2020-09-29T22:18:52Z 2020-09-29T22:18:52Z by&#160;Zolkafli Hussin<br/>Author&#160;Zolkafli Hussin,&#160;Rushami Zien Yusoff,&#160;Mohamad Salmi Mohd. Sohod,&#160;Universiti Utara Malaysia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 14021<br/>