Search Results for Quality control -- Malaysia -- Management - Narrowed by: Manufacturing industries -- Management - Quality control -- Management SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dQuality$002bcontrol$002b--$002bMalaysia$002b--$002bManagement$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Manufacturing$002bindustries$002b--$002bManagement$002509Manufacturing$002bindustries$002b--$002bManagement$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Quality$002bcontrol$002b--$002bManagement$002509Quality$002bcontrol$002b--$002bManagement$0026ps$003d300? 2020-10-31T23:54:05Z Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran produk berteknologi : bkajian terhadap usahawan di Pusat Inkubator dan mahasiswa tahun akhir di Fakulti Sains Komputer, Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20885 2020-10-31T23:54:05Z 2020-10-31T23:54:05Z by&#160;Chu, Min Fseng<br/>Author&#160;Chu, Min Fseng<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12258<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Kajian penglibatan golongan wanita dalam perniagaan khususnya di Pasar Besar Siti Khadijah, Kelantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20888 2020-10-31T23:54:05Z 2020-10-31T23:54:05Z by&#160;Khlijah Hassan<br/>Author&#160;Khlijah Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12257<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003.<br/> Perlaksanaan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dalam industri pembuatan melalui pensijilan ISO 9000 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:355504 2020-10-31T23:54:05Z 2020-10-31T23:54:05Z by&#160;Mohd. Ardi Mat Nawi<br/>Author&#160;Mohd. Ardi Mat Nawi,&#160;Ng / Nge, Boon Ong,&#160;Teo, Soon Soon<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD62.15 M38 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/>