Search Results for Quantity surveyors - Narrowed by: Real estate business -- Malaysia -- Melaka SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dQuantity$002bsurveyors$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Real$002bestate$002bbusiness$002b--$002bMalaysia$002b--$002bMelaka$002509Real$002bestate$002bbusiness$002b--$002bMalaysia$002b--$002bMelaka$0026ps$003d300? 2020-08-04T13:49:06Z Tinjauan ke atas profesion jurukur amalan amdan pengawalannyadi Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bahru - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan didalam kawalan ke atas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bahru dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; Kesedar di dalam pembangunan hartanah pertanian diKelantan Selatan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:403912 2020-08-04T13:49:06Z 2020-08-04T13:49:06Z by&#160;Sophia Hj Salleh<br/>Author&#160;Sophia Hj Salleh,&#160;Muhammad Abdul Latiff,&#160;Mohd. Majid Kasan,&#160;Abu Zaki Ahmad,&#160;Che Abdul Aziz Abd. Rashid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 1743-1740<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Thesis (Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartabenda) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/> Tinjauan ke atas profesion jurukur amalan am dan pengawalannya di Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bharu - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan di dalam kawalan keatas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bharu dan Bahagian Perancangan dan Kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; KESEDAR didalam pembangunan hartanah pertanian di Kelantan Selatan; Kemudahan pinjaman kewangan perumahan kos rendah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8764 2020-08-04T13:49:06Z 2020-08-04T13:49:06Z by&#160;Sharuzaman Mohd. Salleh<br/>Author&#160;Sharuzaman Mohd. Salleh,&#160;Sophia Hj Salleh,&#160;Muhammad Abdul Latiff,&#160;Mohd. Majid Kasan,&#160;Abu Zaki Ahmad<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 1743-1750 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986.<br/>