Search Results for Quantity surveyors - Narrowed by: Sewage -- Purification -- Biological treatment SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dQuantity$002bsurveyors$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Sewage$002b--$002bPurification$002b--$002bBiological$002btreatment$002509Sewage$002b--$002bPurification$002b--$002bBiological$002btreatment$0026ps$003d300? 2020-08-08T07:02:23Z Tanah gambut sebagai lapisan ketapak; Keberkesanan kos jalanraya turapan konkrit di Malaysia; Haluan perancangan sumber air di Malaysia; Pengairan secara pengepaman di Semenanjung Malaysia; Perbandingan antara komposit-komposit simen yang terubahsuai dengan getah asli dan polimer tiruan; Percontohan tanah; Penilaian prestasi 2 buah kolam pengstabilan sisa di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15564 2020-08-08T07:02:23Z 2020-08-08T07:02:23Z by&#160;Rohana Husin<br/>Author&#160;Rohana Husin,&#160;Roslan Idris,&#160;Rozali Baharudin,&#160;Rukmangathan Kalian,&#160;Sapri Ahmad<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2558-2565 ra<br/>Publisher&#160;UTM<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Tanah gambut sebagai lapisan ketapakKerberkesanan kos jalanraya turapan konkrit di Malaysia; Haluan perancangan sumber air di Malaysia; Pengairan secara pengepaman di semenanjung Malaysia;Perbandingan antara komposit-komposit simen yang terubahsuai dengan getah asli dan polimer tiruan; Percontohan tanah; penilaian prestasi 2 buah kolam pengstabilan sisa di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8799 2020-08-08T07:02:23Z 2020-08-08T07:02:23Z by&#160;Roslan Idris<br/>Author&#160;Roslan Idris,&#160;Rozali Baharudin,&#160;Rukmangathan Kalian,&#160;Sapri Ahmad,&#160;Sharan Sidek<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2558-2565 ra<br/>Publisher&#160;UTM<br/>Publication Date&#160;1985<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) -Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>