Search Results for Quantity surveyors -- Indonesia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dQuantity$002bsurveyors$002b--$002bIndonesia$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-10-26T01:40:30Z Model kerangka kerja kompetensi juruukur bahan di Indonesia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:853463 2020-10-26T01:40:30Z 2020-10-26T01:40:30Z by&#160;Martalius Peli, 1968-<br/>Author&#160;Martalius Peli, 1968-,&#160;Abdul Ghani Khalid,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(853463.1)<br/>Publication Date&#160;2016<br/>Thesis (Ph.D (Ukur Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2016<br/> Tahap kepuasan klien terhadap mutu perkhidmatan juruukur bahan sebagai perunding kos projek pembinaan di Indonesia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:793736 2020-10-26T01:40:30Z 2020-10-26T01:40:30Z by&#160;Elfianingsih Malano, 1988-<br/>Author&#160;Elfianingsih Malano, 1988-,&#160;Kherun Nita Ali, supervisor,&#160;Razali Adul Hamid, supervisor,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH435 E44 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Project Paper (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Kajian ke atas perkhidmatan konsultan konstruksi dan permintaan klien terhadap perkhidmatan ukur bahan di Kota Padang, Indonesia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:335903 2020-10-26T01:40:30Z 2020-10-26T01:40:30Z by&#160;Wahyudi Putra Utama<br/>Author&#160;Wahyudi Putra Utama<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437 W33 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Aturcara perlaksanaan tender di Indonesia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7035 2020-10-26T01:40:30Z 2020-10-26T01:40:30Z by&#160;Andewa Dody Suryanto<br/>Author&#160;Andewa Dody Suryanto<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12358<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Projek Paper (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Kajian pelaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 dari perspektif kontraktor; Perkembangan dan peranan profesyen ukur bahan di dalam industri pembinaan di Indonesia; Masalah isu perundangan dalam perubahan; Implikasi kos, masa dan kualiti terhadap penggunaan konkrit &quot;ready mix&quot; untuk bangunan di Johor Bharu; Kajian mengenai sistem maklumat berangkai di dalam industri pembinaan di Malaysia : kemungkinan dan masalah; Kajian terhadap masalah kecacatan bangunan bagi perumahan di Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21280 2020-10-26T01:40:30Z 2020-10-26T01:40:30Z by&#160;Cheah, Eng Chee<br/>Author&#160;Cheah, Eng Chee,&#160;Dharma Angkasa,&#160;Rohanum Sulaiman,&#160;Saravanan Subramaniam,&#160;Soo, Theng Seong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8543 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Perkembangan dan peranan profesyen ukur bahan di dalam industri pembinaan di Indonesia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:415418 2020-10-26T01:40:30Z 2020-10-26T01:40:30Z by&#160;Dharma Angkasa<br/>Author&#160;Dharma Angkasa<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437.D52 1996 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/>