Search Results for Recreation areas -- Maintenance -- Malaysia -- Selangor - Narrowed by: Parks -- Malaysia -- Selangor -- Planning SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dRecreation$002bareas$002b--$002bMaintenance$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSelangor$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Parks$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSelangor$002b--$002bPlanning$002509Parks$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSelangor$002b--$002bPlanning$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-10-30T18:02:01Z Pengurusan taman rekreasi : kajian kes : taman iklim sederhana empat musim, Taman Pertanian Malaysia; Aspek campuran penyewa mempengaruhi jumlah pengunjung ke kompleks membeli belah : satu kajian dan analisa; Kajian kemungkinan projek pelupusan sisa pepejal : pihak berkuasa tempatan Pasir Gudang; Pengurusan penyenggaraan kompleks sukan : kajian kes : stadium tertutup Majlis Bandaraya Johor Bahru; Pengurusan penyenggaraan kediaman kelamin bagi anggota lain-lain pangkat dalam Angkatan Tentera Malaysia : kes kajian : Kem Majidee;Kajian terhadap kemudahan-kemudahan taman rekreasi : kes kajian : Taman Tropical Village Resort, Air Hitam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17169 2020-10-30T18:02:01Z 2020-10-30T18:02:01Z by&#160;Amir Alias Yusof Ismail<br/>Author&#160;Amir Alias Yusof Ismail,&#160;Azrul Hisyam Munap,&#160;Md Azmi Md Amin,&#160;Mohd. Musa Paijan,&#160;Tengku Norazlina Tengku Seri<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8425 ra<br/>Publisher&#160;UTM;<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda))- Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Pengurusan taman rekreasi : kajian kes : taman iklim sederhana empat musim, Taman Pertanian Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372846 2020-10-30T18:02:01Z 2020-10-30T18:02:01Z by&#160;Amir Alias Yusof Ismail<br/>Author&#160;Amir Alias Yusof Ismail<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GV182.3 A44 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/>