Search Results for Recreation areas -- Maintenance -- Malaysia -- Selangor - Narrowed by: Real estate investment SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dRecreation$002bareas$002b--$002bMaintenance$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSelangor$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Real$002bestate$002binvestment$002509Real$002bestate$002binvestment$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-10-21T14:57:27Z Sistem pengurusan penyenggaraan harta tanah rekreasi kes kajian Taman Mini Malaysia dan Mini Asean, Air Keroh Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7090 2020-10-21T14:57:27Z 2020-10-21T14:57:27Z by&#160;Helmy Mustafa<br/>Author&#160;Helmy Mustafa<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12408<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Faktor-faktor tarikan yang mempengaruhi pengunjung datang ke pusat membeli-belah kes kajian : pusat membeli-belah di Johor Bahru; Sistem pengurusan penyelenggaraan Taman Tasik Rekreasi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kajian kes : Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur; Compatibility of tenants in shopping centres; Penggunaan teori portfolio moden dalam pelaburan harta tanah; Perlaksanaan konsep musyarakah untuk sekim biaya penyambung (satu cadangan perlaksanaan di Bank Islam Malaysia Berhad); The measurement of distressed building case study : Johore Bharu CBD; Masalah koperasi dalam penglibatannya di sektor perumahan di Negeri Johor; Bayaran perkhidmatan di rumah pangsa kos rendah sebelum penubuhan perbadanan pengurusan kajian kes : Taman Bukit Idaman, Selayang, Selangor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12795 2020-10-21T14:57:27Z 2020-10-21T14:57:27Z by&#160;Ahmad Johari Salihan<br/>Author&#160;Ahmad Johari Salihan,&#160;Barathy Bilangwaty,&#160;Chong, Yew,&#160;Goh, Boon Guan,&#160;Kamarulzaman Awang<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7927 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Ukur Pengurusan Harta Benda)-Universiti Teknologi Malaysia,1993<br/>