Search Results for Seminar Kursus Pengajaran Pensyarah (1983 : Kuala Lumpur) SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dSeminar$002bKursus$002bPengajaran$002bPensyarah$002b$0025281983$002b$00253A$002bKuala$002bLumpur$002529$0026ps$003d300? 2020-07-07T23:31:42Z Laporan seminar kursus pengajaran pensyarah yang telah diadakan di Dewan Besar Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:304340 2020-07-07T23:31:42Z 2020-07-07T23:31:42Z by&#160;Seminar Kursus Pengajaran Pensyarah (1983 : Kuala Lumpur)<br/>Author&#160;Seminar Kursus Pengajaran Pensyarah (1983 : Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2398.L36 1983 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1983<br/> Laporan seminar kursus pengajaran pensyarah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:302140 2020-07-07T23:31:42Z 2020-07-07T23:31:42Z by&#160;Seminar Kursus Pengajaran Pensyarah (1983 : Kuala Lumpur)<br/>Author&#160;Seminar Kursus Pengajaran Pensyarah (1983 : Kuala Lumpur),&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LC6557.M3 S45 1983 wra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1983<br/> Garis panduan, Unit Latihan, Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:338617 2020-07-07T23:31:42Z 2020-07-07T23:31:42Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Unit Latihan<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Unit Latihan,&#160;Seminar Kursus Pengajaran Pensyarah (1983 : Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1025.2 U55 1983 wra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1983<br/> Peranan Bahagian Latihan Fakulti (BLF) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:337762 2020-07-07T23:31:42Z 2020-07-07T23:31:42Z by&#160;Omar Munir<br/>Author&#160;Omar Munir,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Unit Latihan,&#160;Seminar Kursus Pengajaran Pensyarah (1983 : Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1025.2 O42 1983 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1983<br/>