Search Results for Sewage -- Purification -- Screening SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dSewage$002b--$002bPurification$002b--$002bScreening$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-09-30T23:16:21Z Rekabentuk galang plat menurut BS 5950, AICSC dan EC 3 menggunakan visual basic ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15828 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Chan, Song Kee<br/>Author&#160;Chan, Song Kee<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;KM 10799<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Air balik dan kehilangan turus aliran melalui penapis sampah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:145760 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Ngu, Toh Kung<br/>Author&#160;Ngu, Toh Kung<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD748 N58 2000 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Screening equipment handbook : for industrial and municipal water and wastewater treatment ent://SD_ILS/0/SD_ILS:147820 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Pankratz, Tom M.<br/>Author&#160;Pankratz, Tom M.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD439 P363 1995<br/>Edition&#160;2nd ed.<br/>Publisher&#160;Technomic Pub.,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>ISBN&#160;9781566762564<br/> Skrin penghadang kaparan dalam sistem saliran di- kawasan bandar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:524105 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Chong, Chi Fam<br/>Author&#160;Chong, Chi Fam<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC978.M32 C 46 1990 raf<br/>Publisher&#160;UTM<br/>Publication Date&#160;1990<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda kejuruteraan Awam)- Universiti Teknologi Malaysia<br/> Screening equipment handbook for industrial and municipal water and wastewater treatment ent://SD_ILS/0/SD_ILS:192040 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Pankratz, Tom M.<br/>Author&#160;Pankratz, Tom M.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD439.P36 1988<br/>Publisher&#160;Technomic Pub.,<br/>Publication Date&#160;1877<br/>ISBN&#160;9780877626305<br/> Skrin penghadang kaparan dalam sistem saliran di kawasan bandar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417469 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Chong, Chi Fam<br/>Author&#160;Chong, Chi Fam<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 6399 ra<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1990<br/> Kajian sistem tol : masa lengah dan masa gerak; Kajian kelakuan pejalan kaki semasa melintas jalan di lokasi rawak Jalan Wong Ah Fook, Johor Bahru; Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan; Pelupusan sampah sarap; Kaedah-kaedah ujikaji dalam kejuruteraan struktur; Kajian pelan induk sistem pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru; Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget; Pemadatan campuran bitumen di makmal; Ujian ke atas model konkrit / Minhat bin Husin ...[dll.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:447766 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Minhaj Husin<br/>Author&#160;Minhaj Husin,&#160;Md. Adha Ariffin,&#160;Mohamad Ayob,&#160;Mohd. Fadzli Yusof,&#160;Mohamad Faisal Husin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 7458 ra<br/> Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget ent://SD_ILS/0/SD_ILS:446621 2020-09-30T23:16:21Z 2020-09-30T23:16:21Z by&#160;Mohd. Haslin Hassan<br/>Author&#160;Mohd. Haslin Hassan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD748.M63 1991 raf<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam)-Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/>