Search Results for Siti Mariyam Shamsuddin - Narrowed by: Malay - Computer file SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dSiti$002bMariyam$002bShamsuddin$0026qf$003dLANGUAGE$002509Language$002509MAY$002509Malay$0026qf$003dFORMAT$002509Format$002509COMPFILE$002509Computer$002bfile$0026ps$003d300? 2020-07-10T19:12:17Z Pembangunan modul matematik terhadap sistem komputeran matematik (satu pendekatan rekabentuk berbantukan komputer) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:589905 2020-07-10T19:12:17Z 2020-07-10T19:12:17Z by&#160;Siti Mariyam Shamsuddin<br/>Author&#160;Siti Mariyam Shamsuddin,&#160;Roselainy Abdul Rahman,&#160;Yudariah Mohammad Yusof,&#160;Sabariah Baharom,&#160;Siti Zaiton Mohd. Hashim<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 015832<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/> Kajian ke atas parameter model rangkaian rambatan balik untuk peramalan kajian kes hasil pengeluaran getah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:606243 2020-07-10T19:12:17Z 2020-07-10T19:12:17Z by&#160;Roselina Sallehuddin<br/>Author&#160;Roselina Sallehuddin,&#160;Siti Mariyam Shamsuddin<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Publication Date&#160;2001<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?id=14977">Full text</a><br/>