Search Results for Soil stabilization - Narrowed by: Construction management SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dSoil$002bstabilization$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Construction$002bmanagement$002509Construction$002bmanagement$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-09-27T21:21:39Z Keselamatan di tapak bina : kajian terhadap kerja kimpalan dan penggalian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21715 2020-09-27T21:21:39Z 2020-09-27T21:21:39Z by&#160;Edlley Othman<br/>Author&#160;Edlley Othman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12495<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia 2003<br/> Kesan masa terhadap subgred terstabil kapur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21081 2020-09-27T21:21:39Z 2020-09-27T21:21:39Z by&#160;Mohd. Kamal Ismail @ Omar<br/>Author&#160;Mohd. Kamal Ismail @ Omar<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12038<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Kajian lalulintas di persimpangan utama Taman Universiti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:18592 2020-09-27T21:21:39Z 2020-09-27T21:21:39Z by&#160;Azliza Abdullah<br/>Author&#160;Azliza Abdullah<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11455<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Generasi sisa terjadual di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17058 2020-09-27T21:21:39Z 2020-09-27T21:21:39Z by&#160;Dinesh Sundaselom<br/>Author&#160;Dinesh Sundaselom<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11222<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Penilaian semula rekabentuk kolam penstabilan sisa ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15833 2020-09-27T21:21:39Z 2020-09-27T21:21:39Z by&#160;Khairul Rizal Zulkafli<br/>Author&#160;Khairul Rizal Zulkafli<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10786<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Perlaksanaan dan pematuhan mengikut akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan peraturan kilang dan jentera (operasi bangunan dan kerja-kerja pembinaan) (keselamatan) 1986 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16340 2020-09-27T21:21:39Z 2020-09-27T21:21:39Z by&#160;Azman Umar<br/>Author&#160;Azman Umar<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10771<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/>