Search Results for Structural dynamics -- Computer programs - Narrowed by: Mohd. Zulkifli Yusof - Hydraulics -- Computer programs - Buildings -- Aerodynamics SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dStructural$002bdynamics$002b--$002bComputer$002bprograms$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Mohd.$002bZulkifli$002bYusof$002509Mohd.$002bZulkifli$002bYusof$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Hydraulics$002b--$002bComputer$002bprograms$002509Hydraulics$002b--$002bComputer$002bprograms$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Buildings$002b--$002bAerodynamics$002509Buildings$002b--$002bAerodynamics$0026ps$003d300? 2020-11-24T18:56:29Z Menentukan jumlah isipadu link bagi rangkaian jalan yang dibebankan; Analisa data dan statistik multivariat dalam kejuruteraaan awam; Kajian halaju di likuan sungai; Kerokan di sekeliling saluran paip bawah air; Penggunaan Lotus 1-2-3 makro dalam masalah sumber air; Analisis beban angin ke atas bangunan; Bahan pengganti kepingan simen asbestos; Model matematik penapisan bagi lapisan kasar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15370 2020-11-24T18:56:29Z 2020-11-24T18:56:29Z by&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman<br/>Author&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman,&#160;Mohd. Shukor Abdul Razak,&#160;Mohamad Soufi Abdul Hamid,&#160;Mahamad Ta'an Imam,&#160;Mohd. Yunus Ishak<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2542-2549 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Menentukan jumlah isipadu link bagi rangkaian jalan yang di bebankan; Analisa data dan statistik multivariat dalam kejuruteraan awam; Kajian halaju di likuan sungai; Kerokan di sekeliling saluran paip bawah air; Penggunaan Lotus 1-2-3 makro dalam masalah sumber air; Analisis beban angin ke atas bangunan; Bahan pengganti kepingan simen asbestos; Model matematikpenapisan bagi lapisan kasar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8792 2020-11-24T18:56:29Z 2020-11-24T18:56:29Z by&#160;Mohd. Shukor Abdul Razak<br/>Author&#160;Mohd. Shukor Abdul Razak,&#160;Mohamad Soufi Abdul Hamid,&#160;Mahamad Ta'an Imam,&#160;Mohd. Yunus Ishak,&#160;Muhamad Zaki Mat Zin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2542-2549 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam)- Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>