Search Results for Structural dynamics -- Computer programs - Narrowed by: Girders SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dStructural$002bdynamics$002b--$002bComputer$002bprograms$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Girders$002509Girders$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-10-31T05:11:50Z Analisis beban papak ke rasuk berpandukan BS 8110 menggunakan perisian Microsoft Excel ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19298 2020-10-31T05:11:50Z 2020-10-31T05:11:50Z by&#160;Harris Ahmad Darki<br/>Author&#160;Harris Ahmad Darki<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12020<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Analisis beban papak ke rasuk berpandukan BS 8110 menggunakan perisian Microsoft Excel ent://SD_ILS/0/SD_ILS:596112 2020-10-31T05:11:50Z 2020-10-31T05:11:50Z by&#160;Harris Ahmad Darki<br/>Author&#160;Harris Ahmad Darki<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;DSK 1918<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Analisis beban papak ke rasuk berpandukan BS 8110 menggunakan perisian Microsoft Excel ent://SD_ILS/0/SD_ILS:352422 2020-10-31T05:11:50Z 2020-10-31T05:11:50Z by&#160;Harris Ahmad Darki<br/>Author&#160;Harris Ahmad Darki<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA654.3 H37 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Pengagihan beban dari papak ke rasuk dengan menggunakan AutoCAD dan dBase IV; Kesan penyerapan air terhadap pengecutan ke atas unit batu-bata; Gerakbalas dinamik struktur berbilang tingkat; Kesan penyerapan air terhadap pengecutan unit batu bata; Analisis dan rekabentuk papak prategasan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17445 2020-10-31T05:11:50Z 2020-10-31T05:11:50Z by&#160;Lim, Chew Yit<br/>Author&#160;Lim, Chew Yit,&#160;Mohd. Marzuki Mohamad,&#160;Ngo, Choong Huat,&#160;Nik Badlihisham Nik Ismail,&#160;Teo, Teck Heong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8368 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/>