Search Results for Structural dynamics -- Computer programs - Narrowed by: Reinforced concrete -- Data processing SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dStructural$002bdynamics$002b--$002bComputer$002bprograms$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Reinforced$002bconcrete$002b--$002bData$002bprocessing$002509Reinforced$002bconcrete$002b--$002bData$002bprocessing$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-10-20T09:51:30Z Menentukan jumlah isipadu link bagi rangkaian jalan yang dibebankan; Analisa data dan statistik multivariat dalam kejuruteraaan awam; Kajian halaju di likuan sungai; Kerokan di sekeliling saluran paip bawah air; Penggunaan Lotus 1-2-3 makro dalam masalah sumber air; Analisis beban angin ke atas bangunan; Bahan pengganti kepingan simen asbestos; Model matematik penapisan bagi lapisan kasar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15370 2020-10-20T09:51:30Z 2020-10-20T09:51:30Z by&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman<br/>Author&#160;Mohamad Sanusi A. Rahman,&#160;Mohd. Shukor Abdul Razak,&#160;Mohamad Soufi Abdul Hamid,&#160;Mahamad Ta'an Imam,&#160;Mohd. Yunus Ishak<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2542-2549 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Menentukan jumlah isipadu link bagi rangkaian jalan yang di bebankan; Analisa data dan statistik multivariat dalam kejuruteraan awam; Kajian halaju di likuan sungai; Kerokan di sekeliling saluran paip bawah air; Penggunaan Lotus 1-2-3 makro dalam masalah sumber air; Analisis beban angin ke atas bangunan; Bahan pengganti kepingan simen asbestos; Model matematikpenapisan bagi lapisan kasar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8792 2020-10-20T09:51:30Z 2020-10-20T09:51:30Z by&#160;Mohd. Shukor Abdul Razak<br/>Author&#160;Mohd. Shukor Abdul Razak,&#160;Mohamad Soufi Abdul Hamid,&#160;Mahamad Ta'an Imam,&#160;Mohd. Yunus Ishak,&#160;Muhamad Zaki Mat Zin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2542-2549 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam)- Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Kawalan kualiti batu baur dikisar dan bahan turapan untuk pembinaan jalanraya di Malaysia; Penggunaan sisa pertanian didalam rawatan air sisa; Kajian makmal ke atas rasuk T-kembar rencam konkrit kayu; Pelbagai masalah kejuruteraan awam dan penyelesaiannya menggunakan aturcara makro Lotus 1-2-3; Keberkesanan kos jalanraya turapan konkrit di Malaysia; Perbandingan di antara BS 5400 dan BS 153 dan implikasi ke atas rekebentuk jambatan; Perbandingan kerja batu-bata dan batu block; Penggunaan PFA (Pulverised fuel ash) sebagai pengganti simen dalam konkrit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:165258 2020-10-20T09:51:30Z 2020-10-20T09:51:30Z by&#160;Mohamed Anwar Naik Mohd<br/>Author&#160;Mohamed Anwar Naik Mohd,&#160;Md. Hassan Ibrahim,&#160;Mohd. Idrus Din,&#160;Mohd. Jainuri Yarmo,&#160;Mohamad Kamarudin Darus<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 2534-2541 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1987<br/> Kawalan kualiti batu baur dikisar dan bahan turapan untuk pembinaan jalanraya di Malaysia; Penggunaan sisa pertanian didalam rawatan air sisa; Kajian makmal ke atas rasuk T-kembar rencam konkrit kayu; Pelbagai masalah kejuruteraan awam dan penyelesaiannya menggunakan aturcara makro Lotus 1-2-3; Keberkesanan kos jalanraya turapan konkrit di Malaysia; Perbandingan di antara BS 5400 dan BS 153 dan implikasi ke atas rekabentuk jambatan; Perbandingan kerja batu-bata dan batu block; Penggunaan PFA (Pulverised fuel ash) sebagai pengganti simen dalam konkrit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15369 2020-10-20T09:51:30Z 2020-10-20T09:51:30Z by&#160;Mohamed Anwar Naik Mohd<br/>Author&#160;Mohamed Anwar Naik Mohd,&#160;Md. Hassan Ibrahim,&#160;Mohd. Idrus Din,&#160;Mohd. Jainuri Yarmo,&#160;Mohamad Kamarudin Darus<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2534-2541 ra<br/>