Search Results for Traffic safety -- Malaysia -- Selangor SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dTraffic$002bsafety$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSelangor$0026ps$003d300? 2020-02-20T16:44:50Z Penilaian keberkesanan perlaksanaan skim tenang trafik : kajian kes : Shah Alam, Selangor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417373 2020-02-20T16:44:50Z 2020-02-20T16:44:50Z by&#160;Noraini Omar Chong<br/>Author&#160;Noraini Omar Chong<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HE336.T7 N674 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian keberkesanan model perancangan bersepakat (collaborative planning) dalam perlaksanaan program homestay ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8347 2020-02-20T16:44:50Z 2020-02-20T16:44:50Z by&#160;Abdullah Ab. Rahman<br/>Author&#160;Abdullah Ab. Rahman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13134<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Penilaian terhadap rekabentuk dan penggunaan cul-de-sac di kawasan perumahan teres kajian kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Majlis Perbandaran Johor Baru Tengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7114 2020-02-20T16:44:50Z 2020-02-20T16:44:50Z by&#160;Azlina Ideris @ Noordin<br/>Author&#160;Azlina Ideris @ Noordin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12605<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/>