Search Results for Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli - Narrowed by: Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli. Jabatan Polimer dan Kejuruteraan Gas SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dUniversiti$002bTeknologi$002bMalaysia.$002bFakulti$002bKejuruteraan$002bKimia$002bdan$002bKejuruteraan$002bSumber$002bAsli$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Universiti$002bTeknologi$002bMalaysia.$002bFakulti$002bKejuruteraan$002bKimia$002bdan$002bKejuruteraan$002bSumber$002bAsli.$002bJabatan$002bPolimer$002bdan$002bKejuruteraan$002bGas$002509Universiti$002bTeknologi$002bMalaysia.$002bFakulti$002bKejuruteraan$002bKimia$002bdan$002bKejuruteraan$002bSumber$002bAsli.$002bJabatan$002bPolimer$002bdan$002bKejuruteraan$002bGas$0026ps$003d300? 2020-08-14T23:38:16Z Kertas kerja untuk memohon kelulusan bagi Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Polimer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:352753 2020-08-14T23:38:16Z 2020-08-14T23:38:16Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli. Jabatan Polimer dan Kejuruteraan Gas<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli. Jabatan Polimer dan Kejuruteraan Gas<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LG173.K85 U565 wra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/> Kertas kerja untuk memohon kelulusan bagi Program Kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Gas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:352749 2020-08-14T23:38:16Z 2020-08-14T23:38:16Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli. Jabatan Polimer dan Kejuruteraan Gas<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli. Jabatan Polimer dan Kejuruteraan Gas<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LG173.K85 U567 wra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>