Search Results for Urban renewal -- Malaysia -- Sarawak - Narrowed by: Land use, Urban -- Malaysia -- Sarawak SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dUrban$002brenewal$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSarawak$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Land$002buse$00252C$002bUrban$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSarawak$002509Land$002buse$00252C$002bUrban$002b--$002bMalaysia$002b--$002bSarawak$0026ps$003d300? 2020-12-04T03:21:37Z Peranan pihak berkuasa tempatan dalam menyelesaikan faktor-faktor penghalang pembaharuan semula bandar : kajian kes : Bandar Baru Sibu, Sarawak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:336686 2020-12-04T03:21:37Z 2020-12-04T03:21:37Z by&#160;Wong, Sie Ting<br/>Author&#160;Wong, Sie Ting<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT178.M32 S39 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains(Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Aktiviti mengeluar dan mengalih bahan batuan secara tidak sah :faktor-faktor ketiadaan tindakan penguatkuasaan dan kesannya kajian kes: Kampung Gorowot, Kuala Penyu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7075 2020-12-04T03:21:37Z 2020-12-04T03:21:37Z by&#160;Adianah Samam Juis<br/>Author&#160;Adianah Samam Juis<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12510<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/>