Search Results for Vacations, Employee -- Data processing SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dVacations$00252C$002bEmployee$002b--$002bData$002bprocessing$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-10-20T07:20:17Z Pengaruh susunatur bangunan ke atas aras bunyi : dataran FKE ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13159 2020-10-20T07:20:17Z 2020-10-20T07:20:17Z by&#160;Arif Ahmad<br/>Author&#160;Arif Ahmad,&#160;Chan, Veronica Gaik Ching,&#160;Husaini Saimon @ Sanusi,&#160;Pimpa Soowan,&#160;Tuan Shaharum Tuan Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9231<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Office automation system through internet : staff leave management ent://SD_ILS/0/SD_ILS:470837 2020-10-20T07:20:17Z 2020-10-20T07:20:17Z by&#160;Husaini Saimon @ Sanusi<br/>Author&#160;Husaini Saimon @ Sanusi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA76.9.D3 H87 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Project paper (Bachelor of Electrical Engineering) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Modul pengajian semester dan rekod kemajuan pelajar; Sistem maklumat bekas pelajar (SMBP); Sistem cuti kakitangan Universiti Teknologi Malaysia; Pakej penyampaian maklumat FSKSM bercorak multimedia; Pakej haji dan umrah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14659 2020-10-20T07:20:17Z 2020-10-20T07:20:17Z by&#160;Ahmad Latiff Mohamed Tuai<br/>Author&#160;Ahmad Latiff Mohamed Tuai,&#160;Hairani Wahab,&#160;Roslai Paimin,&#160;Tan, Beng Kang,&#160;Wan Naaimah Wan Zainal Abidin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8175 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/> Sistem cuti kakitangan Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:338020 2020-10-20T07:20:17Z 2020-10-20T07:20:17Z by&#160;Roslai Paimin<br/>Author&#160;Roslai Paimin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD5265.M3 R67 1994 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/>