Search Results for Wan Norazlan Wan Din SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dWan$002bNorazlan$002bWan$002bDin$0026ps$003d300? 2020-09-30T03:44:23Z Kajian terhadap masalah kecacatan bangunan bagi perumahan di Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:415411 2020-09-30T03:44:23Z 2020-09-30T03:44:23Z by&#160;Wan Norazlan Wan Din<br/>Author&#160;Wan Norazlan Wan Din<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH441.W66 1996 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Kajian pelaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 dari perspektif kontraktor; Perkembangan dan peranan profesyen ukur bahan di dalam industri pembinaan di Indonesia; Masalah isu perundangan dalam perubahan; Implikasi kos, masa dan kualiti terhadap penggunaan konkrit &quot;ready mix&quot; untuk bangunan di Johor Bharu; Kajian mengenai sistem maklumat berangkai di dalam industri pembinaan di Malaysia : kemungkinan dan masalah; Kajian terhadap masalah kecacatan bangunan bagi perumahan di Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21280 2020-09-30T03:44:23Z 2020-09-30T03:44:23Z by&#160;Cheah, Eng Chee<br/>Author&#160;Cheah, Eng Chee,&#160;Dharma Angkasa,&#160;Rohanum Sulaiman,&#160;Saravanan Subramaniam,&#160;Soo, Theng Seong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8543 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/>