Search Results for Water-supply engineering - Narrowed by: Ismail Sakrani SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dWater-supply$002bengineering$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Ismail$002bSakrani$002509Ismail$002bSakrani$0026ps$003d300? 2020-07-15T03:29:40Z Kajian endapan di lembangan Hulu Sungai Kelang; Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:165128 2020-07-15T03:29:40Z 2020-07-15T03:29:40Z by&#160;Balamurugan B. Gurusamy, G.<br/>Author&#160;Balamurugan B. Gurusamy, G.,&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 2509-2516 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; Kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai; Simenfero sebagai bahan binaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15366 2020-07-15T03:29:40Z 2020-07-15T03:29:40Z by&#160;Haron Othman<br/>Author&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad,&#160;Ismail Sakrani<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;TC812 H37 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>