Search Results for Waterworks -- Malaysia -- Economic aspects - Narrowed by: Waterworks -- Malaysia -- Costs SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dWaterworks$002b--$002bMalaysia$002b--$002bEconomic$002baspects$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Waterworks$002b--$002bMalaysia$002b--$002bCosts$002509Waterworks$002b--$002bMalaysia$002b--$002bCosts$0026ps$003d300? 2020-08-08T06:54:41Z Ekonomi pembinaan sistem bekalan air ent://SD_ILS/0/SD_ILS:183560 2020-08-08T06:54:41Z 2020-08-08T06:54:41Z by&#160;Marof Mahmud<br/>Author&#160;Marof Mahmud<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD4465.M3 M37 1987 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Anggaran parameter pemadatan tanah ; Pembentukan model kos pemasangan lif untuk bangunan-bangunan tinggi pejabat ; Implikasi kos ke atas pembangunan hartanah berkaitan dengan keperluan jabatab-jabatan kerajaan ; Pengurusan kewangan oleh pemaju perumahan swasta di dalam zaman kemelesetan ekonomi ; Ekonomi pembinaan sistem bekalan air ;Kos piawai untuk bangunan awam : satu kajian semula ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597535 2020-08-08T06:54:41Z 2020-08-08T06:54:41Z by&#160;Zulkifli Ramli<br/>Author&#160;Zulkifli Ramli,&#160;Ahmad Zaidi Hashim,&#160;Asiah Nor Mohd. Yassin,&#160;Mohd. Zaidi Che Mohd. Noor,&#160;Marof Mahmud<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 3506-3511 ra<br/>Tesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/>